Menu

Prijímanie žiakov

PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO ZŠ s MŠ, HARGAŠOVA 5

Žiadosť o prijatie a Dotazník musia byť podpísané obidvomi rodičmi - zákonnými zástupcami.
 

PRIJÍMANIE DO 1.ROČNÍKA 

Žiadosť o prijatie 

Dotazník      VIAC V ZÁPISE DO 1.ROČNÍKA

 

PRIJÍMANIE DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV (od 2. ročníka vyššie) 

Žiadosť o prijatie

Dotazník 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete