Menu

Hstória školy

Školstvo v Záhorskej Bystrici


Vyučovanie v Záhorskej Bystrici dnes prebieha v budove na Hargašovej ulici. Celý objekt, ktorý pozostáva z dvoch pavilónov s 18 triedami, zo samostatne stojacej telocvične, a tiež samostatne stojacej  školskej kuchyne a jedálne bol daný do užívania 1. septembra 1962, t. z. v tomto roku 2012 oslávi už 50 rokov. 

Existencia školy v Záhorskej Bystrici sa predpokladá už v druhej polovici 16. storočia, keď sem začali prichádzať Chorváti.

V roku 1751 zemepán Leopold Pálffy kúpil a daroval cirkvi Gartnerov dom ako novú faru a do starej fary sa nasťahovala katolícka škola. Starú faru považujeme za prvú školu v Záhorskej Bystrici a dnes už neexistuje. Bola vo veľmi zlom stave. 
V roku 1812 bola postavená nová budova školy aj s bytom pre učiteľa. Škola sa nachádzala vedľa fary – Gartnerovho domu.  

Prvým známym učiteľom podľa mena bol Jozef Vachovský. V Záhorskej Bystrici pôsobil od roku 1748 do roku 1799.
Jeho nástupcom bol Pavol Litomerický pôvodom Nemec a v Záhorskej Bystrici pôsobil až do roku 1837.
Nástupcom Litomerického bol Juraj Gráczer, zomrel v Záhorskej Bystrici v roku 1865.
Do roku 1886 pracoval v Záhorskej Bystrici ako učiteľ Štefan Matulay.
Po ňom tu ako učiteľ pôsobil do roku 1903 František Jehlička.
Päť rokov, do 1908 tu pôsobil učiteľ Augustín Lafers z Pajštúna.
V roku 1908 zvolili školská rada spolu s obcou za učiteľa Štefana Majera.

Otázka školy bola citlivým bodom v živote obce. Keďže stará budova rímskokatolíckej ľudovej školy z roku 1812 nebola spôsobilá plniť svoj účel, preto sa začalo uvažovať o stavbe novej školy. Plány novej školy mala obec už v roku 1878, ale výraznejšie aktivity spojené s novou školou nastali až po príchode nového správcu školy Štefana Majera v roku 1908.

V roku 1929 bola šesťtriedna rímskokatolícka škola pretransformovaná na Obecnú ľudovú školu a od 1.9.1930 sa vyučovalo v šesťtriednej Obecnej ľudovej škole.

Nová budova školy, podľa už skôr spomínaných plánov, sa začala stavať na jar roku 1936. V novej poschodovej osemtriednej škole Na rybníku (dnešný diagnostický ústav) sa začalo učiť 1.9.1937.

V roku 1962, konkrétne 1.9. bola slávnostne odovzdaná do užívania dnešná osemnásťtriedna budova školy. Riaditeľom v novej budove bol p. Jozef Počúch.
Jeho nasledovníkmi boli p. Viliam Vígh, Mgr. Miloš Surový, PaedDr. Alena Jančeková. Súčasnou riaditeľkou je PaedDr. Zuzana Kaliariková.

spracovala: Mgr. Mária Šebíková

zdroj: Martin Besedič a kolektív, Záhorská Bystrica

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete