Menu

Úspešní žiaci


G R A T U L U J E M E !!!
 

Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 9/2 0 2 0

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - kategória 5. - 6. ročník
Školské kolo Okresné kolo                            Krajské kolo                             

Poézia

1. Lenka Marečková, 5.C

2. Viktória Hudeková, 5.A

3. Eliana Kulišeková, 5.B

    

Próza

1. Adrian Vlado, 6.A

2. Kristína Šujanová, 5.B

3. Sofia Patáková, 5.C

   

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - kategória 7. - 9. ročník
Školské kolo Okresné kolo                            Krajské kolo                             

Poézia

1. Marek Kulišek, 7.A

2. Laura Lengyelová, 8.B

3. Matej Ševčík, 7.B

    

Próza

1. Ela Hrubovčáková, 7.A

2. Adela Fejfárová, 7.A

3. Daniel Rohlíček, 9.A

   

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - kategória 2. - 4. ročník
Školské kolo Okresné kolo                            Krajské kolo                             

Poézia

1. Viola Zámečníková, 4.A

2. Marianna Zámečníková, 3.A

3. Miroslav Reľovský, 2.C

    

Próza

1. Jozef Hudek, 4.C

2. Adriana Remišová, 3.B

3. Samuel Mikuš, 4.A

   

 

ŠALIANSKY MAŤKO

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Kategória 1

3.Zuzana Šteňová, 2.A

 

 

Kategória 2

1.Jozef Hudek, 4.C

2.Zuzana Ondrisková, 4.B

3.Samuel Mikuš, 4.A

 

2.m.Jozef Hudek, 4.C

 

Kategória 3

2.Ela Hrubovčáková, 7.A

3.Samuel Žúbor, 7.B

 

 

 

OLYMPIÁDA z DEJEPISU

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

6.ročník

1.Matúš Marušiak, 6.A

2.Alex Krajčír, 6.B

3.Michal Bošňák, 6.B

 

 

7.ročník

1.Mária Remišová, 7.B

2.Martina Matyášová, 7.B

3.Matej Ševčík, 7.B

 

1.Mária Remišová, 7.B

Matej Ševčík - Úspešný riešiteľ

 

8.ročník

1.Laura Lengyelová, 8.B

2.Radovan Mader, 8.B

3.Skrolana Harmady, 8.A

 

1.Laura Lengyelová, 8.B

 

9.ročník

1.Matúš Slaný, 9.A

 

 

 

PYTAGORIÁDA – 41. ročník, šk.r. 2019/2020

 

Školské kolo

Body za úlohy

Body za čas

Body spolu

 

Okresné kolo

Kategória P3 – úspešní riešitelia

1.Matej Baláž, 3.C

1.Martin Kubiš, 3.A

3.Matej Sapara, 3.A

4.Elisa Greschner, 3.A

4.Simon Jakubis, 3.B

6.Alica Bodová, 3.C

6.Natália Lisková, 3.C

8.Matúš Paľov, 3.B

14

13

12

10

10

11

10

10

11

12

11

11

11

9

10

8

25

25

23

21

21

20

20

18

 

Kategória P4 – úspešní riešitelia

1.Lucia Gunišová, 4.B

2.Ján Poruban, 4.C

3.Samuel Mikuš, 4.A

3.Juraj Janešík, 4.B

5.Hana Hroncová, 4.C

5.Viola Zámečníková, 4.A

7.Natália Kováčová, 4.C

7.Marek Sika, 4.C

7.Lukáš Bolf, 4.A

7.Diana Benická, 4.C

11.Veronika Portešová, 4.A

11.Patrik Kohutka, 4.B

13.Lucia Hauptvogelová, 4.C

13.Jakub Jány, 4.B

15.Filip Čarnoký, 4.A

14

12

12

11

15

11

12

12

12

10

12

12

12

11

10

10

11

10

11

6

10

8

8

8

10

7

7

6

7

7

24

23

22

22

21

21

20

20

20

20

19

19

18

18

17

 

Kategória P5 – úspešní riešitelia

1.Zuzana Lisková, 5.A

2.Aneta Bittnerová, 5.B

12

11

9

8

21

19

 

Kategória P6 – úspešní riešitelia

1.Michal Bošňák, 6.B

2.František Szabo, 6.B

3.Tamara Tóthová, 6.B

12

12

11

7

6

6

19

18

17

 

Kategória P7 – úspešní riešitelia

1.Matej Ševčík, 7.B

2.Rafael Valch, 7.A

11

10

10

4

21

14

 

Kategória P8 – úspešní riešitelia

1.Laura Lengyelová, 8.B

10

3

13

 

 

Olympiáda z anglického jazyka – úspešní žiaci

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

Kategória 1A – 4. – 7. ročník

1.Rafael Valch, 7.A

2.Terézia Chladná, 7.B

3.Viola Zámečníková, 4.A

4.Michal Bošňák, 6.B

5.Mária Reľovská, 7.A

 

 

Kategória 1B – 8. a 9. ročník

1.Jakub Špányi, 9.A

2.Lillian Požgay, 8.A

3.Fabrice Djoubissié, 9.A

 

 

 

Celoslovenská informatická súťaž iBOBOR

Zúčastnilo sa 147 žiakov z 2. – 9.ročníka. Úspešných bolo 87 žiakov a plný počet malo 20 žiakov.

Kategória DROBEC – žiaci 2. a 3. ročníka s plným počtom bodov

Matúš Paľov, 3.B

Michal Pokus, 3.C

Patrik Špirko, 3.C

Simon Jakubis, 3.B

Alica Bodová, 3.C

Benjamín Kirňak, 3.C

Jakub Mešťan, 3.A

Sabina Nemcová, 3.A

Jakub Haščák, 3.C

Natalia Lisková, 3.C

Martin Kubiš, 3.A

Hana Králiková, 3.B

Matej Baláž, 3.C

Marianna Zámečníková, 3.A

Adriana Remišová, 3.B

Kategória BOBRÍK – žiaci 4. a 5. ročníka s plným počtom bodov

Jakub Nagy, 4.A

Juraj Janešík, 4.B

Matúš Melichár, 5.C

Kategória KADET – žiaci 8. a 9. ročníka s plným počtom bodov

Laura Lengyelová, 8.B

Samuel Prokop, 9.A

 

STRAŠITEKVICE – ocenení žiaci

 • Samuel (4.A) a Oliver (3.A) Mikušovci
 • Valeria Krčmárová (1.D)
 • Alena Sokirová (3.C)
 • Patrik (3.C) a Sebastian (MŠ) Sabotovci
 • Laura Bučeková (1.C) a Lara Kirňaková (1.C)
 • Barbora Hanzelová (2.A)
 • Alex Laššák (3.C)
 • Gréta Bezáková (1.A)
 • Patrícia Kvál (4.B)
 • Alica Rybárová (2.B)

FOTO

 

STOLNÝ TENIS – majstrovstvá okresu

Okresné kolo – družstvo dievčatá

Okresné kolo – družstvo chlapci

 

2.m.

Mária Reľovská, 7.A

Kristína Bartošová, 8.B

Mária Krušinová, 8.A

2.m. - postup

Pavol Bilka, 8.B

Viktor Bartoš, 6.B

Andrej Sika, 4.C

Marek Sika, 4.C

 

 

CEZPOĽNÝ BEH – majstrovstvá okresu

Okresné kolo - družstvá

Okresné kolo – jednotlivci

 

4.m. družstvo chlapcov

Filip Piaček, 8.B

David Lenčeš, 7.B

Filip Lenčeš, 5.A

4.m. Filip Piaček, 8.B

5.m. Kristína Bartošová, 8.B

 

 

JESENNÝ MATBOJ

Okresné kolo

 

 

2.m. – kategória 7. ročník

Meggie Malíková, 7.A

Mária Reľovská, 7.A

Matej Ševčík, 7.B

Samuel Žúbor, 7.B

 

 

 

OLYMPIÁDA zo SLOVENSKÉHO JAZYKA

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

1.m. Laura Lengyelová, 8.B

2.m. Daniel Rohlíček, 9.A

3.m. Lilian Požgay, 8.A

FOTO

 

 

 

Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 8/2 0 1 9

Slávik Slovenska 2019

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

1.kategória

 

 

1.Hana Hroncová 3.C - postup

2.Viola Zámečníková 3.A

3.Anna Jankechová 2.A

 

 

2.kategória

 

 

1.Marek Kulišek 6.A - postup

2.Eliana Kulišeková 4.B

3.Adela Fejfárová

1.Marek Kulišek 6.A - postup 

1.Marek Kulišek 6.A - postup

3.kategória

 

 

2.Kristína Krušinová 7.A

 

 

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 3.KATEGÓRIA

Poézia – školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

2. Anna Zátopková 8.A

3. Alan Kubaský 9.B

 

 

Próza – školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

1. Remeníková Viktória 9.A

2. Požgay Lilly 7.A

3. Horváthová Kristína 9.B

 

 

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 2.KATEGÓRIA

Poézia – školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

1. Kulišek Marek 6.A

2. Reľovská Mária 6.A

3. Pilárik Adam 6.B

 

 

Próza – školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

1. Ondriska Kristián 6.B

2. Bukvová Nina 6.A

2. Frkala Daniel 5.A

3. Hrubovčáková Ela 6.A

3. Ševčík Matej 6.B

 

 

 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 1.KATEGÓRIA

Poézia – školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

1. Zámečníková Viola 3.A

2. Lisková Natália 2.C

3. Juríková Julietta 3.B

 

 

Próza – školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

1. Hudek Jozef 3.C

2. Mikuš Samuel 3.A

3. Remišová Adriana 2.B

3. Hudek Jozef 3.C

 

 

Olympiáda z dejepisu - kategórie C, D, E, F

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

1.Jakub Kapánek 9.A

2.

3.

4.

 

2.Jakub Kapánek 9.A (C)

3.Laura Lengyelová 7.B (E)

4.Matej Ševčík 6.B (F)

5.Lukáš Kapánek 8.A (D)

9.Marco Bubnič 6.B (F)

 

 

Olympiáda z chémie

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

1.Jakub Kapánek 9.A

2.

3.

 

 

 

Olympiáda z biológie – kategória C

Školské kolo

Okresné kolo

Krajské kolo

1.Jakub Kapánek 9.A

2.Adam Saxa 9.B

3.Laura Gregová 9.A

1.Jakub Kapánek 9.A

4.Adam Saxa 9.B

1.Jakub Kapánek 9.A

 

JESENNÝ ZBER PAPIERA

Vyhodnotenie - jednotlivci

4. A – Lenčeš F. 162,5 kg                                           

4. C – Janota T. 331,5 kg

5. B – Grosz H. 918 kg

5. B – Janota M. 331,5 kg                                            

6. B – Matyášová M. 246 kg

6. B – Lenčeš D. 162,5 kg

Vyhodnotenie - triedy

5.B - 1672 kg - odmenení

4.A - 997,5 kg

4.C - 763,5 kg

Kompletné výsledky                                                              POĎAKOVANIE

 

OLYMPIÁDA Z MATEMATIKY – okresné kolo

Kategória Z5

Ivana Kováčová 5.A – 1.miesto

Viktor Oravkin 5.A – úspešný riešiteľ

Kategória Z9

Alan Kubaský 9.B – úspešný riešiteľ

 

PYTAGORIÁDA – kategória P3 (úspešní riešitelia)
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1. Jakub Nagy 3.A
2. Lucia Gunišová 3.B
3. Hana Hroncová 3.C
4. Lea Knošková 3.B
     Viktória Hurbaničová 3.A
6. Samuel Mikuš 3.A
7. Natália Palková 3.A
    Lukáš Bolf 3.A
   
PYTAGORIÁDA – kategória P4  (úspešní riešitelia)
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1. Kristína Šujanová 4.B
    Zuzana Králiková 4.B
    Michal Kopčák 4.A
4. Timotej Janota 4.C
5. Patrícia Čierna 4.B
6. Olívia Miklátková 4.A
   
PYTAGORIÁDA – kategória P5  (úspešní riešitelia)
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1. Ivana Kováčová 5.A
2. Šimon Barančok 5.B
3. Viktor Oravkin 5.A
    František Szabo 5.B
   
PYTAGORIÁDA – kategória P6  (úspešní riešitelia)
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1. Samuel Žúbor 6.B
   
PYTAGORIÁDA – kategória P7  (úspešní riešitelia)
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1. Laura Lengyelová 7.B
   
PYTAGORIÁDA – kategória P8  (úspešní riešitelia)
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1. Mathias Suroviak 8.A
    Daniel Rohlíček 8.A
3. Matúš Slaný 8.A 
   

 

ŠALIANSKY MAŤKO 
Kategória 2. a 3.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 Krajské kolo
1. Jozef Hudek 3.C
2. Samuel Mikuš 3.A
3. Alica Bodová 2.C
1. Jozef Hudek 3.C 
 
Kategória 4. a 5.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 Krajské kolo
1. Šimon Barančok 5.B
2. Simona Trutzová 4.A
3. Vanesa Novomeská 4.C
 
 
Kategória 6. a 7.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 Krajské kolo
1. Matej Ševčík 6.B
2. Ela Hrubovčáková 6.A
3. Laura Lengyelová 7.A
3. Matej Ševčík 6.B
 
 
CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ iBobor 
1. miesto v celoslovenskom kole znamená, že súťažiaci mal 100% úspešnosť 
Kategória DROBEC 
1. Jakub Nagy 3.A - 1. miesto aj v celoslovenskom kole
2. Kim Victoria Johnston 3.C
3. Radovan Karovič 3.B
 
Kategória BOBRÍK 
1. Kristína Šujanová 4.B - 1. miesto aj v celoslovenskom kole
1. Michal Adam 4.B - 1. miesto aj v celoslovenskom kole
2. Maximilián Janota 5.B
3. Ivana Kováčová 5.A
3. Lea Mišík 4.A
 
Kategória BENJAMÍN 
1. Laura Lengyelová 7.B - 1. miesto aj v celoslovenskom kole
2. Laura Dzurillová 7.B
3. Kristína Bilačičová 7.A
3. Adela Fejfárová 6.A
 
Kategória KADET 
1. Adam Saxa 9.B - 1. miesto aj v celoslovenskom kole
1. Alan Kubaský 9.B - 1. miesto aj v celoslovenskom kole
1. Dennis Požgay 9.B - 1. miesto aj v celoslovenskom kole
1. Patrik Bartoš 9.B - 1. miesto aj v celoslovenskom kole
1. Martin Schultz 9.B - 1. miesto aj v celoslovenskom kole
1. Krištof Horváth 9.B - 1. miesto aj v celoslovenskom kole
2. Samuel Prokop 8.A
3. Mathias Suroviak 8.A

 

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
Kategória 1C  
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo
1. Vell Matúš 4.A
2. Paprčka Jonáš 5.B
 
 

 

OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
Kategória 8. a 9.ročník  1B
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo
1. Druzhkova Alena 9.B
2. Saxa Adam 9.B
3. Djoubissié Fabrice 8.A
 
 
 
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Kategória 4. – 7. ročník 1A
Školské kolo 
Okresné kolo 
 Krajské kolo
1. Oravkin Viktor 5.A
2. Valch Rafael 6.A
3. Požgay Lillian 7.A
 
 
 
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  
Kategória 8. a 9. ročník  
Školské kolo - test a praktická časť
Okresné kolo 
   Krajské kolo
1. Ema Hrubovčáková 9.B
2. Matúš Makovinský 9.A
    Anna Zátopková 8.A
    Daniel Rohlíček 8.A

 

   
Školské kolo - ústna časť
   
   
1. Matúš Makovinský 9.A
    Anna Zátopková 8.A
2. Daniel Rohlíček 8.A
   

 

Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 7/2 0 1 8

Cyklistická súťaž o Pohár Dolného Záhoria - kategória starší žiaci

1.m. Berta Peter 7.A - zisk Pohára Dolného Záhoria

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Územná súťaž družstiev prvej pomoci – kategória DMZ II.stupňa

2.m.  Kližanová Kristína 9.A 

          Kopčáková Ema 9.A 

          Kralovičová Lucia 9.A 

          Staráčková Vanessa 9.A 

          Mečiarová Ema 9.A 

          Veselá Vanesa 9.A

 

Slávik Slovenska  
1.kategória (1.- 3.roč.) 
Školské kolo  
Okresné kolo  
Krajské kolo  
1.m. Eliana Kulišeková 3.B 
2.m. Ema Tvrdoňová 1.C 
3.m. Vanesa Novomeská 3.C 
1.m. Eliana Kulišeková 3.B 
 3.m. Eliana Kulišeková 3.B 
2.kategória (4.- 6.roč.) 
Školské kolo  
Okresné kolo  
Krajské kolo  
1.m. Marek Kulišek 5.A 
2.m. Manuela Trgová 4.A 
3.m. Adela Fejfárová 5.A 
 1.m. Marek Kulišek 5.A 
  
    
 
Hviezdoslavov Kubín – 3.kategória (7.- 9.r.) 
Prednes poézie 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
2.m. Alan Kubaský 8.B
3.m. Vanesa Veselá 9.A
 
 
Prednes prózy 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.m. Viktória Remeníková 8.A
2.m. Kristína Kližanová 9.A
3.m. Ema Mečiarová 9.A
 
 
 
 
Hviezdoslavov Kubín – 2.kategória (5.- 6.r.) 
Prednes poézie 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.m. Nina Sarkarová 5.B
2.m. Mária Reľovská 5.A
3.m. Šimon Saxa 5.B
 
 
Prednes prózy 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.m. Klára Kobielska 5.A
2.m. Ela Hrubovčáková 5.A
3.m. Matej Ševčík 5.B
 
 
 
Hviezdoslavov Kubín – 1.kategória (2.- 4.r.) 
Prednes poézie 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.m. Eliana Kulišeková 3.B
2.m. Julietta Juríková 2.B
3.m. Ivana Kováčová 4.A
3.m. Eliana Kulišeková 3.B
 
Prednes prózy 
Školské kolo 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.m. Daniel Frkala 4.A
2.m. Michaela Baslíková 4.B
3.m. Viola Zámečníková 2.A
 
 
 
Olympiáda z dejepisu 
Okresné kolo – kategória D
Okresné kolo – kategória E
Okresné kolo – kategória F
2.Ondrej Apalovič 8.B
3.Jakub Kapánek 8.A
 
1.Lukáš Kapánek 7.A
1.Laura Lengyelová 6.B

 
Olympiáda z biológie – kategória C (8. a 9.ročník)
Školské kolo
Okresné kolo
Krajské kolo
1.Jakub Kapánek 8.A
2.Nikol Richterová 9.A
3.Matúš Makovinský 8.A
3.Ondrej Apalovič 8.B
 1. Jakub Kapánek 8.A
 1. Jakub Kapánek 8.A
 
JESENNÝ ZBER PAPIERA 2017 
Celkom odovzdaných kg papiera: 9693 kg 
Najlepšia trieda: 1498,5 kg - 4.B 
Najlepší ročník: 3. ročník - 2248,5 kg 
Najviac  odovzdal: BEDNÁR Branislav   (3.A) – 700 kg 
  
 
PYTAGORIÁDA – kategória P3
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Lea Mišík 3.A  
   
PYTAGORIÁDA – kategória P4  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Alžbeta Zámečníková 4.B  
2.Patrick Turek 4.A  
   Michal Bošňák 4.B  
 5. Patrick Turek 4.A (úspešný)  
PYTAGORIÁDA – kategória P5  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Samuel Žúbor 5.B  
   Martin Straka 5.A  
   Matej Ševčík 5.B  
 10. Martin Straka 5.A (úspešný)  
PYTAGORIÁDA – kategória P6  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Klára Albertová 6.B  
   
PYTAGORIÁDA – kategória P7  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Jakub Špányi 7.A  
   
PYTAGORIÁDA – kategória P8  
Školské kolo  
Okresné kolo  
 
1.Patrik Bartoš 8.B  
2.Alan Kubaský 8.B  
 8. Alan Kubaský 8.B (úspešný)  
  
ŠALIANSKY MAŤKO 
Kategória 2. a 3.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 
1.m. Samuel Mikuš 2.A
2.m. Kristína Šujanová 3.B
3.m. Zuzana Lisková 3.A
 
 
Kategória 4. a 5.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 
1.m. Daniel Frkala 4.A
2.m. Veronika Tekerová 4.B
3.m. Kristián Ondriska 5.B
 
 
Kategória 6. a 7.ročník 
Školské kolo
Okresné kolo
 Krajské kolo
1.m. Lillian Požgay 6.A
2.m. Laura Lengyelová 6.B
3.m. Luisa Weiss 6.B
1.m. Lillian Požgay, 6.A
4.m. Lillian Požgay 6.A
 
CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ iBobor 
Kategória DROBEC 
1.m. Kristína Šujanová 3.B   
(V celoslovenskom meradle sa umiestnila tiež na 1.mieste.) 
2.m. Matúš Vell 3.A
3.m. Lea Mišík 3.A, Michal Adam 3.B
 
Kategória BOBRÍK 
1.m. Klára Kobielska 5.A, Samuel Žúbor 5.B
(V celoslovenskom meradle sa umiestnili tiež na 1.mieste.) 
2.m. Andrea Kováčová 5.A, Matej Ševčík 5.B
3.m. Adela Fejfárová 5.A
 
Kategória BENJAMÍN 
1.m. Laura Lengyelová 6.B
2.m. Mathias Suroviak 7.A
3.m. Adam Grandtner 7.A
 
Kategória KADET 
1.m. Matúš Makovinský 8.A
2.m. Alan Kubaský 8.B
3.m. Patrik Bartoš 8.B
 
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
Kategória 8. a 9.ročník 
Školské kolo 
Okresné kolo 
 
1.m. Dominik Dielessen 9.A
2.m. Dennis Požgay 8.B
2.m. Patrik Adamovič 8.B
3.m. Timotej Švec 8.A
 
 
 
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Kategória 4. – 7. ročník 
Školské kolo 
Okresné kolo 
 
1.m. Viktor Oravkin 4.A
2.m. Jakub Špańyi 7.A
3.m. Martin Brodňan 5.B
 
 
 
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY  
Kategória 8. a 9. ročník  
Školské kolo   
Okresné kolo 
   
1. Ondrej Apalovič, 8.B 
 
   
2. Viktória Udvardyová, 8.A 
2. Jakub Kapánek, 8.A 
2. Ema Hrubovčáková, 8.B 
  
   
3. Matúš Makovinský, 8.A  
   
   

 

Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 6/ 2 0 1 7
 
JARNÝ ZBER PAPIERA 
 
TURNAJ VO VYBÍJANEJ BRATISLAVSKÝCH ŠKÔL – 2.miesto 
Žiaci 2.A triedy 
Martin Špaček 
Oliver Gandi 
Filip Lenčeš 
Oliver Sajan 
Matúš Vell 
Michal Kopčák 
Laura Šelestiaková 
Lucia Períčková 
Nela Pavlíková 
Zuzana Lisková 
Laura Kizeková 
Lujza Filipová 
 
SÚŤAŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKOV – 1.miesto 
 
DIEŤA ŽIVOTA – 2.miesto 
8.A Kopčáková Ema 
8.A Staráčková Vanessa 
8.A Kližanová Kristína 
8.A Kralovičová Lucia 
9.A Antáleková Natália 
 
KLOKAN – najúspešnejší žiaci 
1.C Kováčová Natália – 100% 
1.C Hroncová Hana – 90% 
1.C Sika Marek – 90% 
3.B Tekerová Veronika – 90% 
5.A Krettová Viktória – 90,8% 
5.B Lengyelová Laura – 95% 
7.B Saxa Adam – 90,8% 
 
PIKOPRETEK – najúspešnejšie družstvo 
3.miesto 
5.A Neumahr Martin, Mečiar Rastislav 
5.B Lengyelová Laura, Bilka Pavol 
 
ARCHIMEDIÁDA – kategória G
Školské kolo 
 Okresné kolo
 Krajské kolo
 
1.Jakub Kapánek 7.A
2.Alan Kubaský 7.B
3.Adam Saxa 7.B
4. Dennis Požgay 7.B

 
 
 
 
Slávik Slovenska 1.kategória 
Školské kolo   
Okresné kolo 
Krajské kolo 
     1. Eliana Kulišeková, 2.B
     2. Vanessa J. Novomeská, 2.C   
     3. Veronika Tekerová, 3.B
 
 
Slávik Slovenska 2.kategória
Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo
1. Adela Fejfárová, 4.A
2. Terézia Besedičová, 5.B
3. Zuzana Schultzová, 4.B
   
Slávik Slovenska 3.kategória
Školské kolo   
Okresné kolo 
Krajské kolo 
---
 
 
 
Hviezdoslavov Kubín 1.kategória (2. – 4.ročník) 
Školské kolo  POÉZIA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Tereza Scheinerová 4.B
2.Veronika Tekerová 3.B
3.Marek Kulíšek 4.A
Čestné uznanie
Tereza Scheinerová 4.B
 
Školské kolo  PRÓZA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Ela Hrubovčáková 4.A
2.Ivana Trnovská 3.A
3.Mária Reľovská 4.A
 
 
 
Hviezdoslavov Kubín 2.kategória (5. – 6.ročník) 
Školské kolo  POÉZIA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Rian Mitašík 5.A
2.Terézia Besedičová 5.B
3.Hanka Matejovičová 5.B
 2.Rian Mitašík 5.A
 
Školské kolo  PRÓZA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Lillian Požgay 5.A
2.Andrej Znamenáček 5.A
3.Laura Lengyelová 5.B
 
 
 
Hviezdoslavov Kubín 3.kategória (7. – 9.ročník) 
Školské kolo  POÉZIA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.neudelené
2.Alan Kubaský 7.B
3.Adam Saxa 7.B
 
 
Školské kolo  PRÓZA 
Okresné kolo 
Krajské kolo 
1.Alexandra Miškivová 8.A
2.Natália Antáleková 9.A
3.Ondrej Apalovič 7.B
 
 
 
OLYMPIÁDA Z MATEMATIKY 
Okresné kolo - kategória Z5 
1.Krettová Viktória 5.A
1.Páchnik Dávid 5.A
1.Znamenáček Andrej 5.A
 
Úspešní riešitelia: 
Ďuriančik Michal 5.B
Johnston Alex John 5.B
Kováč Tomáš 5.A
 
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – kategória D 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Miškivová Alexandra 8.A
2.Maderová Paulína 8.A
3.Bilka Michal 8.A
2.m. Miškivová Alexandra 8.A
 
 
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – kategória E 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 Krajské kolo
1.Kapánek Jakub 7.A
2.Apalovič Ondrej 7.B
3.Horváth Krištof 7.B
1.m. Kapánek Jakub 7.A
6.m. Apalovič Ondrej 7.B
5.m. Horváth Krištof 7.B
 3.m. Kapánek Jakub 7.A
 
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – kategória F 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Kapánek Lukáš 6.A
2.Prokop Samuel 6.A
3.Rohlíček Daniel 6.A
3.m. Kapánek Lukáš 6.A
 
 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – 8. – 9.ročník 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
 
1.Kopčáková Ema 8.A
2.Veselá Vanesa 8.A
3.Kližanová Kristína 8.A
 3.m. Kopčáková Ema 8.A
 
 
Zber papiera 2016 – jesenný zber 

Jednotlivci - najlepší zberači
Ondrík Rybiansky z 3. B  (772 kg)
Laura Šelestiaková z 2.A  (762 kg)
Laura Vöröšová zo 6.A  (675 kg)
Nelka Pavlíková z 2.A  (544 kg) 
Henrich Grosz z 3.B  (516 kg) 
Miško Soták z 3.B  (248 kg)
Martinka Matyášová zo 4.B  (191 kg)
Ivanka Trnovská z 3.A  (152 kg)
Dušan Liška zo 4.B  (109 kg) 

Kolektívy - 1.stupeň                                           Kolektívy - 2.stupeň 
1.m.  Trieda 3.B (1828 kg)                     1.m.  Trieda 6.A (675 kg)   
2.m.  Trieda 2.A (1755 kg)                      2.m.  Trieda 5.B (313 kg)   
3.m.  Trieda 4.B (563 kg)                       3.m.  Trieda 9.A (268 kg)   
 
2016 WADF WORLD DANCE CHAMPIONSHIP 
Dance Show Traditional Juveniles L.Teams 
1.miesto Sofia Prvoničová 4.A
                 Michaela Polláková 4.A
                 Martina Matyášová 4.B
 
PYTAGORIÁDA – kategória P7 
Školské kolo 
 Okresné kolo 
 
1.Patrik Bartoš 7.B
2.Alan Kubaský 7.B
 
 
 
PYTAGORIÁDA – kategória P6 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Mathias Suroviak 6.A
 4.m. Mathias Suroviak 6.A
 
 
PYTAGORIÁDA – kategória P5 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Dávid Páchnik 5.A
2.Laura Lengyelová 5.B
   Tomáš Kováč 5.A
3.Michal Ďuriančik 5.B
7.m. Laura Lengyelová 5.B
14.m. Dávid Páchnik 5.A
 
 
PYTAGORIÁDA – kategória P4 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Andrea Kováčová 4.A
   Martin Straka 4.A
3.Meggie Malíková 4.A
 1.m. Andrea Kováčová 4.A
 
 
PYTAGORIÁDA – kategória P3 
Školské kolo 
 Okresné kolo
 
1.Ivana Kováčová 3.A
   Viktor Oravkin 3.A
3.Veronika Tekerová 3.B
 2.m. Ivana Kováčová 3.A
 
 
Stolný tenis – dievčatá 
Okresné kolo 
 
2.miesto
Linda Bednárová 4.B
Kristína Bilačičová 5.A
Mária Reľovská 4.B
Hana Stankovičová 3.A
 
 
Stolný tenis – chlapci 
Okresné kolo 
 
3.miesto
Michal Bilka 8.A
Pavol Bilka 5.B
Viktor Kohút 7.B
Martin Straka 4.A
 
 
Šaliansky Maťko 
Školské kolo 
  Okresné kolo
  Krajské kolo
1.Daniel Frkala 3.A 
  1.m. Daniel Frkala 3.A
  
2.Lillian Požgay 5.A 
  
  
3.Amalia Repová 4.B 
  
  
 
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
Kategória 1B 
Školské kolo 
  Okresné kolo
  
1. Dominik Dielessen 8.A 
 4.m. Dominik Dielessen 8.A
  
2.Eduard Pekarovič 8.A 
  
  
3.Andrej Prepik 9.A 
  
  
 
Celoslovenská súťaž iBOBOR 
UMIESTNENIE V RÁMCI ZŠ s MŠ Hargašova 
Kategória BOBRÍK 
1.Adela Fejfárová 4.A (100%) 
   Andrea Kováčová 4.A (100%)
 
Žiačky A.FEJFÁROVÁ a A.KOVÁČOVÁ zo 4.A sa umiestnili na 1. mieste aj v celoslovenskom meradle. 
  
2. Zuzana Schultzová 4.B
3. Klára Kobielska 4.A
     Amália Repová 4.B
     Rastislav Ševčík 4.A
Kategória BENJAMÍN 
1. Alan Kubaský 7.B
2. Viktória Krettová 5.A
3. Michal Ďuriančik 5.B
    Tomáš Kováč 5.A
    Viktória Udvardyová 7.A
Kategória KADET 
1. Roman Mašek 9.A
2. Natália Antáleková 9.A
3. Kristína Kližanová 8.A
 
Vybíjaná mladších žiakov   
Družstvo zmiešané chlapci a dievčatá 4.A a 4.B   
2.miesto a postup do ďalšieho kola  
Linda Bednárová  
Martin Hauptvogel  
Matúš Chvála  
Laura Jarošová  
Karolína jedináková  
Klára Kobielska  
Alex Kusin  
Pavol Maroš  
Viliam Mušitz  
Mária Reľovská  
Tomáš Rohlíček  
Zuzana Schultzová  

 
PEZINSKÁ ŠKOLSKÁ LIGA V STOLNOM TENISE 
11. NOVEMBER 2016 
1.Hanka Stankovičová 3.A – kategória najmladšie žiačky do 8 rokov 
1.Mária Reľovská 4.A – kategória najmladšie žiačky do 10 rokov 
2.Pavol Bilka 5.B – kategória najmladší žiaci do 10 rokov 
3. Kristína Bilačičová 5.A – kategória mladšie žiačky 
 
OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA 
Kategória 1C 
Školské kolo 
  Okresné kolo
  
1. Dominik Dielessen 8.A 
  
  
  
  
  
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
Kategória 1C 
Školské kolo 
  Okresné kolo
  
1. Alex John Johnston 5.B 
  
  
  
  
  
 
OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA 
Kategória 1A 
Školské kolo 
  Okresné kolo
  
1. Alexandra Miškivová 8.A 
  8.m. Alexandra Miškivová 8.A
  
1. Vanesa Veselá 8.A 
  
  
2. Ema Kopčáková 8.A 
  
  
 
OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 
Kategória 1A 
Školské kolo  
  Okresné kolo
  
1. Adam Saxa 7.B 
  10.m. Adam Saxa 7.B
  
2. Požgay Dennis 7.B 
  
  
3. Udvardyová Viktória 7.A 
  
  
 
OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 
Kategória 8. a 9. ročník 
Školské kolo  
Okresné kolo
  
1. Alexandra Miškivová 8.A 
2. Alexandra Miškivová 8.A
  
2. Tomáš Hronský 9.A 
 
  
3. Vanesa Veselá 8.A 
  
  


Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 5/2 0 1 6

 
Celoslovenská súťaz DRAMATICKY MLADÍ 2016 
(divadelná hra Strašidelný dom) 
3.m. Ema Kvasnicová, 4.A
 
Súťaž mladých zdravotníkov – ČK mesta Bratislavy – mestská súťaž 
4.m. Veselá Vanessa, Kližanová Kristína, Kopčáková Ema, Kralovičová Lucia,      Staráčková Vanesa, 7.A 
7.m. Ďurkovičová Luna, 9.A; Mečiarová Eva, 9.A; Antáleková Natália, 8.A; Diviaková Simona, 8.A; Liďáková Nina, 7.A 
 
Biologická olympiáda – okresné kolo, kategória C 
11.m. Natália Antáleková, 8.A 
Biologická olympiáda – okresné kolo, kategória D 
6.m. Ema Kopčáková, 7.A 
7.m. Vanesa Veselá. 7.A 
Turnaj štyroch krajín v stolnom tenise v Angern – 14. a 15.5.2016 
1.m. Hauptvogel Martin, 3.A, kategória U9
 
Pezinská liga v stolnom tenise – 4.5.2016
1.m. Stankovičová Hana, 2.A, najmladšie žiačky
3.m. Bartoš Viktor, 2.B, najmladší žiaci
3.m. Hauptvogel Martin, 3.A , najmladší žiaci
3.m. Bilka Pavol, 4.B, mladší žiaci
 
Celoslovenská literárna súťaž VILLA ZERNA 2016 
3.m. Amália Repová, 3.B (vlastná literárna tvorba – básne) 
 
Florbal – krajské kolo (žiaci 7. – 9.ročník) 
2.miesto 
Tomáš Handl
Peter Janek
Samuel Jaroš
Igor Jakubík
Alan Kubaský
Jakub Mikletič
Dominik Paták
Andrej Prepik
Tadeáš Turanský
Vladimír Vaňo
 
Moja vlastná tvorba – Najkrajšia ilustrácia 
Simona Trutzová, 1.A
Charlotte Kahayová, 3.B
Viktória Krettová, 4.A
 
Moja vlastná tvorba – Najkrajšia báseň 
Mária Reľovská, 3.A
Jerguš Rybianský, 5.A
Patrik Bartoš, Alan Kubaský, 6.B
 
Moja vlastná tvorba – Najkrajší príbeh 
Nela Pavlíková, 1.A
Zuzana Lisková, 1.A
Michaela Baslíková, 2.B
Veronika Tekerová, 2.B
Liana Morgošová, 3.B
Terézia Besedičová, 4.B
 
 
Biologická olympiáda, kategória D – školské kolo 
1.m. Ema Kopčáková, 7.A
2.m. Vanesa Veselá, 7.A
3.m. Michal Bilka, 7.A
 
Pikopretek 
5.ročník: 12.m. Tereza Krajčírová, Lucia Horecká,
                          Lucia Porubanová, Tomáš Morávek
6.ročník: 15.m. Jakub Kapánek, Alan Kubaský,
                          Adam Saxa, Ondrej Apalovič
7.ročník: 11.m. Alexandra Miškivová, Paulína Maderová,
                          Ema Kopčáková, Lucia Kralovičová
8.ročník: 3.m. Natália Antáleková, Jakub Mikletič,
                         Andrej Prepik, Tomáš Hronský
 
Robocup – celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov    
Kategória: KONŠTRUKCIA ROBOTA    
2.m. Tomáš Kováč 4.A, Jerguš Rybianský 5.A, Mathias Suroviak 5.A
 
Kategória: FUTBAL S ELEKTRONICKOU LOPTOU (Soccer)    
3.m. Tomáš Kováč 4.A, Jerguš Rybianský 5.A, Mathias Suroviak 5.A
Slávik Slovenska – školské kolo, kategória 1. -3. ročník 
1.m. Adela Fejfárová, 3.A
2.m. Lea Mišík, 1.A
3.m. Alžbeta Zámečníková, 2.B
Slávik Slovenska – školské kolo, kategória 4. -6. ročník 
1.m. Terézia Besedičová, 4.B
2.m. Ema Kováčiková, 5.A
3.m. Viktória Jedináková, 5.B
 
Matematická olympiáda – okresné kolo, kategória Z5 – úspešný riešiteľ 
21.m. Jerguš Rybianský, 5.A  
Matematická olympiáda – okresné kolo, kategória Z6 – úspešní riešitelia
17.m. Jakub Kapánek, 6.A
17.m. Alan Kubaský 6.B
22.m. Patrik Bartoš 6.B
22.m. Adam Saxa 6.B
26.m. Matúš Makovinský 6.A
 
Pytagoriáda – okresné kolo (úspešní riešitelia) 
Kategória P3 
6. miesto:   Martin Straka, 3.A  (21 bodov) 
Kategória P4 
12. miesto:  Michal Ďuriančik, 4.A  (20 bodov) 
Kategória P5 
9. miesto:  Jerguš Rybianský, 5.A  (18 bodov) 
Kategória P6 
7. miesto:  Jakub Kapánek, 6.A  ( 16 bodov) 
 
Pezinská školská liga - stolný tenis – 23.3.2016   
1.m., zlato, Hanka Stankovičová, 2.A, kategória najmladšie žiačky  
2.m., striebro, Pavol Bilka, 4.B,  kategória mladší žiaci  
3.m, bronz, Martin Hauptvogel 3.A, kategória najmladší žiaci  
 
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo, kategória II. POÉZIA 
3.m. Adam Saxa, 6.B 
 
Všetkovedko 2 – žiaci 2. ročníka 
3. miesto  Ivana Kováčová 2. A 
3. miesto Patrick Turek 2. A 
6. miesto Veronika Tekerová 2. B 
9. miesto Daniel Frkala 2. A 
9. miesto Michal Holčík 2. A 
13. miesto Michaela Baslíková 2. B 
15. miesto Ivana Trnovská 2. A 
18. miesto Peter Kováč 2. A 
24. miesto Pavol Medár 2. A 
24. miesto Tadeáš Líška 2. B 
Všetkovedko 3 – žiaci 3. ročníka 
3. miesto Andrea Kováčová 3. A 
21. miesto Amália Repová 3. B 
33. miesto Martin Straka 3. A 
38. miesto Zuzana Schultzová 3. B 
43. miesto Lukáš Križko 3.A 
47. miesto Klára Kobielska 3.A 
Všetkovedko 4 – žiaci 4. ročníka 
12. miesto Kristína Bilačičová 4. A 
22. miesto Laura Lengyelová 4. B 
24. miesto Michal Ďuriančík 4. B 
41. miesto Lillian Požgay 4. A 
Všetkovedko 5 – žiaci 5. ročníka 
14. miesto Fedor Kováč 5. B 
 
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, kategória 2. – 4.r. 
Poézia
1.m. Lillian Požgay, 4.A
2.m. Šimon Saxa, 3.B
3.m. Klára Kobielska, 3.A
Próza
1.m. Tereza Scheinerová, 3.B
2.m. Viktória Krettová, 4.A
3.m. Glória Novotná, 2.B
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, kategória 5. – 6.r. 
Poézia
1.m. Adam Saxa, 6.B
2.m. Tomáš Pucovský, 5.B
3.m. Jerguš Rybianský, 5.A
Próza
1.m. Martin Murko, 6.B
2.m. Alexandra Baslíková, 5.A
3.m. Viktória Remeníková, 6.A
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, kategória 7. – 9.r. 
Poézia
1.m. Tomáš Klas, 9.A
2.m. Eva Mečiarová, 9.A
3.m. Rastislav Mišovský, 8.A
Próza
1.m. Alexandra Miškivová, 7.A
2.m. Igor Kapusta, 9.A
3.m. Ema Kopčáková, 7.A
 
Dejepisná olympiáda – okresné kolo, kategória F  
1.m. Jakub Kapánek, 6.A 
2.m. Ondrej Apalovič, 6.B 
Dejepisná olympiáda – okresné kolo, kategória E  
5.m. Alexandra Miškivová, 7.A 
 
Olympiáda zo slovenského jazyka – školské kolo (8. a 9.roč.) 
1.m. Natália Antáleková
2.m. Eva Mečiarová
3.m. Sara Balogová
 
Anglická olympiáda – okresné kolo, kategória 5. – 7.ročník  
3.m. Branislava Vranić, 7.A  
 
 
Pytagoriáda – školské kolo, kategória P8
1.m. Natália Antáleková, 8.A
 
Pytagoriáda – školské kolo, kategória P6
1.m. Jakub Kapánek, 6.A
2.m. Patrik Bartoš, 6.B
 
Pytagoriáda – školské kolo, kategória P5
1.m. Jerguš Rybianský, 5.A
         Mathias Suroviak, 5.A
 
Pytagoriáda – školské kolo, kategória P4
1.m. Tomáš Kováč, 4.A
         Michal Ďuriančik, 4.B
2.m. Laura Lengyelová, 4.B
3.m. Kristína Bilačičová, 4.A
         Tomáš Kližan, 4.A
 
Pytagoriáda – školské kolo, kategória P3
1.m. Martin Straka, 3.A
2.m. Lukáš Križko, 3.A
         Tereza Scheinerová, 3.B
         Andrea Kováčová, 3.A
         Klára Kúdolová, 3.B
         Martin Antal, 3.B
3.m. Lukáš Melíšek, 3.A
         Amália Repová, 3.B
 
Geografická olympiáda – školské kolo, kategória 6. – 7.ročník 
1.m. Jakub Kapánek, 6.A
2.m. Patrik Bartoš, 6.B
3.m. Ondrej Apalovič, 6.B
Geografická olympiáda – školské kolo, kategória 5. ročník 
1.m. Fedor Kováč, 5.B
2.m. Lukáš Kapánek, 5.B
3.m. Tomáš Morávek, 5.B
Anglická olympiáda – školské kolo, kategória 8. – 9.ročník 
1.m. Luna Ďurkovičová, 9.A 
2.m. Tomáš Klas, 9.A 
3.m. Rudolf Krušina, 9.A 
 
Anglická olympiáda – školské kolo, kategória 5. – 7.ročník 
1.m. Branislava Vranić, 7.A 
2.m. Viktória Udvardyová, 6.A 
3.m. Jasmína Líšková, 5.A 

 
i-Bobor celoslovenská internetová súťaž   
Kategória Bobrík  - ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA 
Amália Repová, 3. B 
Tomáš Kováč, 4. A 
Martin Straka, 3. A 
Michal Ďuriančik, 4. B 
Andrea Kováčová, 3. A 
Zuzana Schultzová, 3. B 
Kristína Vaňová, 4. B 
Adela Fejfárová, 3. A 
Kristína Bilačičová, 4. A 
Šimon Saxa, 3. B 
Tomáš Kližan, 4. A 
  
Kategória Benjamín  - ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA 
Alan Kubaský, 6. B 
Paulína Maderová, 7. A 
Ondrej Apalovič, 6. B 
Patrik Bartoš, 6. B 
Jerguš Rybianský, 5. A 
Alexandra Miškivová, 7. A 
Vanesa Staráčková, 7. A 
Kristián Kobielsky, 5. A 
Dominik Dielessen, 7. A 
  
Kategória Kadet  - neboli úspešní riešitelia 

--------------------------------------------------------------------------

Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 4/2 0 1 5

 
Pytagoriáda – okresné kolo 
Kategória P3 – úspešní riešitelia 
6.m. Viktória Krettová 3.A    
12.m. Pavol Bilka 3.B    
14.m. Laura Lengyelová 3.B   
Kategória P4 – úspešní riešitelia 
8.m. Jerguš Rybianský 4.A    
15.m. Mathias Suroviak 4.A    
Kategória P5 – úspešní riešitelia  
4.m. Matej Repa 5.B  
 
Florbal – krajské kolo - Bratislavský kraj 
3.m. 
Tomáš Handl 8.A 
Marko Hujo 8.A 
Adam Iša 8.A 
Samuel Jaroš 7.A 
Tomáš Jurica 8.A 
Rudolf Krušina 8.A 
Samuel Kubina 8.A 
David Leskovský 9.A 
Dušan Mašek 8.A 
Martin Mušitz 9.A 
Dominik Paták 8.A 
Tadeáš Turanský  8.A 
 
Súťaž Vybíjaná – celobratislavské kolo, organizátor: Športový klub polície 
1.m. 
Lukáš Križko 2.A 
Alexej Kusin 2.A 
Martin Hauptvogel 2.A 
Rastislav Ševčík 2.A 
Meggie Malíková 2.A 
Mária Reľovská 2.A 
Karolína Jedináková 2.A 
Michaela Miškivová 2.A  
 
Olympiáda z biológie  KATEGÓRIA E – krajské kolo   
3.m.  
Tadeáš Turanský 8.A  
 
Olympiáda z biológie  KATEGÓRIA E – okresné kolo  
1.m. 
Tadeáš Turanský 8.A 
 
Olympiáda z chémie KATEGÓRIA D – krajské kolo  
14.m. 
Andrej Onduško 9.A   ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ  
24.m. 
Marek Tinka 9.A   ÚSPEŠNÝ RIEŠITEĽ 
 
Olympiáda z chémie KATEGÓRIA D – okresné  kolo  
3.m. 
Andrej Onduško 9.A 
5.m. 
Marek Tinka 9.A 
 
Slávik Slovenska KATEGÓRIA 1. – 3.roč. - školské kolo  
1.m. 
Adela Fejfárová 2.A 
2.m. 
Kristína Krušinová 3.A 
3.m. 
Manuela Trgová 1.A 
Slávik Slovenska KATEGÓRIA 4. – 6.roč. - školské kolo  
1.m. 
Michaela Novosadová 5.A 
2.m. 
Viktória Jedináková 4.B 
3.m. 
Alexandra Baslíková 4.A 
 
Biologická olympiáda KATEGÓRIA C – krajské kolo  
1.m. 
René Dominik Gašpar 8.A 
 
Rozprávkové vretienko – celoslovenské kolo  
5.m. 
Lillian Požgay 3.A 
 
Rozprávkové vretienko – okresné kolo  
1.m. 
Lillian Požgay 3.A 
2.m. 
  
3.m. 
Terézia Scheinerová 2.B 
 
Hviezdoslavov Kubín - 2.kategória POÉZIA – okresné kolo  
3.m. 
Andrej Kusin 5.A 
 
Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 
1.kategória (2. - 4.r.) POÉZIA 
1.m. 
Rian Mitašík  3.A 
2.m. 
Ela Hrubovčáková  2.A 
3.m. 
Adela Fejfárová  2.A 
1.kategória (2. - 4.r.) PRÓZA 
1.m. 
Lillian Požgay 3.A
2.m. 
Tereza Scheinerová 2.B
3.m.
Alexandra Baslíková  4.A 
2.kategória (5. - 7.r.) POÉZIA 
1.m. 
Andrej Kusin 5.A
2.m. 
Alžbeta Antalová 5.A
3.m. 
neudelené
2.kategória (5. - 7.r.) PRÓZA 
1.m. 
Ema Manďáková  5.A
2.m. 
Natália Antáleková  7.A
3.m. 
Alexandra Miškivová  6.A
3.kategória (8. - 9.r.) POÉZIA 
1.m. 
Dominika Andelová  9.A
2.m. 
Eva Mečiarová  8.A
3.m. 
Adam Iša  8.A
 
Olympiáda z geografie 5.ročník – okresné kolo  
13.m. 
Jakub Kapánek 5.A 
17.m. 
Jakub Janák 5.B 
 
Olympiáda z biológie 8. a 9.ročník – okresné kolo  
3.m. 
René Dominik Gašpar 8.A 
5.m. 
Dominika Andelová 9.A 
 
Olympiáda z chémie 9.ročník – školské kolo  
1.m. 
Andrej Onduško 9.A 
2.m. 
Marek Tinka 9.A 
3.m. 
Martin Mušitz 9.A 
 
Olympiáda z geografie 5.ročník KATEGÓRIA G – školské kolo  
1.m. 
Jakub Kapánek 5.A 
2.m. 
Jakub Janák 5.B 
3.m. 
Radan Mitašík 5.B 
 
Olympiáda z geografie 6. – 7.ročník KATEGÓRIA F – školské kolo  
1.m. 
Ema Kopčáková 6.A 
2.m. 
  
3.m. 
  
 
Olympiáda z geografie 8. – 9.ročník KATEGÓRIA E – školské kolo  
1.m. 
René Dominik Gašpar 8.A 
2.m. 
Marek Tinka 9.A 
3.m. 
Andrej Onduško 9.A 
 
Olympiáda z matematiky  – okresné kolo  
1.m. 
Martin Repa 5.B 
2.m. 
Alan Kubaský 5.B 
 
Olympiáda z biológie 8. – 9.ročník KATEGÓRIA C – školské kolo  
1.m. 
René Dominik Gašpar 8.A 
2.m. 
Dominika Andelová 9.A 
3.m. 
Simona Kubovičová 9.A 
4.m. 
Dušan Mašek 8.A 
5.m. 
Rudolf Krušina 8.A 
 
Olympiáda z anglického jazyka  – okresné kolo   
2.m.  
Branislava Vranić  6.A – kategória 1A  
2.m.  
Tomáš Holý 9.A – kategória 1B  
 
Olympiáda z dejepisu 8.ročník – školské kolo  
1.m. 
René Dominik Gašpar 8.A 
2.m. 
Marko Hujo 8.A 
3.m. 
Tomáš Jurica 8.A 
 
Olympiáda z nemeckého jazyka KATEGÓRIA 1B– školské kolo  
1.m. 
Denisa Bukovská 8.A 
2.m. 
Eva Mečiarová 8.A 
Dominika Andelová 9.A 
3.m. 
Marek Tinka 9.A 
 
Olympiáda z anglického jazyka KATEGÓRIA 1B– školské kolo  
1.m. 
Tomáš Holý 9.A 
2.m. 
Rudolf Krušina 8.A 
3.m. 
Dominika Andelová 9.A 
 
Olympiáda z anglického jazyka KATEGÓRIA 1A– školské kolo  
1.m. 
Branislava Vranić 6.A 
2.m. 
Dominik Dielessen 6.A 
3.m. 
Viktória Udvardyová 5.A 
 
Zber papiera – jesenný zber  
Špeciálna cena a poďakovanie patrí Adamovi Pilárikovi z 2.B, ktorý priniesol do školy od začiatku školského roku až 649 kg papiera.  
Jednotlivci  
1.m.  
Sonia Pérez 5.A (531 kg)  
2.m.  
Martina Matyášová 2.B (207 kg)  
3.m.  
Michal Bošňák 1.B (142 kg)  
Ondrej Rybianský 1.B (140 kg), Matej Repa 5.B (140 kg), 
Jakub Janák 5.B (110 kg), Henrich Grosz 1.C (107 kg), 
 
Glória Novotná 1.B (95 kg), Sofia Prvoničová 2.A (92 kg), 
Eva Mečirová 8.A (91 kg), Dávid Lenčeš 2.B (89 kg),  
 
Jakub Špányi 4.B (78 kg), Adriana Mišovská 5.B (77 kg), 
Michal Mačinga 3.B (72 kg), Denisa Bukovská 8.A (70 kg) 
 
Kolektívy  
1.m.  
Trieda 5.A (611 kg)  
2.m.  
Trieda 1.B (608 kg)  
3.m.  
Trieda 2.B (571 kg)  
 
Pytagoriáda – školské kolo 
Kategória P3 
1.m. 
Laura Lengyelová 3.B 
2.m. 
Michal Ďuriančik 3.B 
3.m. 
Pavol Bilka 3.B 
4.m. 
Viktória Krettová 3.A 
5.m. 
Rastislav Mečiar 3.A 
Kategória P4 
1.m. 
Mathias Suroviak 4.A 
2.m. 
Jerguš Rybianský 4.A 
3.m. 
Lucia Horecká 4.A 
4.m. 
Fedor Kováč 4.B 
Kategória P5 
1.m. 
Matej Repa 5.B 
Kategória P8 
1.m. 
Tomáš Jurica 8.A 
 
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo 
1.m. 
Marek Tinka 9.A 
2.m. 
  
Andrej Onduško 9.A 
Martin Mušitz 9.A 
3.m. 
  
René Dominik Gašpar 8.A 
Adam Iša 8.A 
 
i-Bobor celoslovenská internetová súťaž  
Kategória Bobrík  
1.m.  
Michal Ďuriančik 3.B  
2.m.  
   
   
   
   
Lucia Horecká 4.A  
Viktória Krettová 3.A  
Tomáš Morávek 4.B  
Jerguš Rybianský 4.A  
Kristína Vaňová 3.B  
Kristína Bilačičová 3.A  
3.m.  
   
Peter Hofbauer 3.B  
Tomáš Kováč 3.A  
4.m.  
Margaréta Okálová 4.A  
5.m.  
Fedor Kováč 4.B  
Matúš Križko 4.A  
Michal Mačinga 3.B  
Jakub Sýkora 4.A  
Kategória Benjamín  
1.m.  
Matej Repa 5.B  
2.m.  
Martin Novák 7.A  
3.m.  
Alan Kubaský 5.B  
4.m.  
Denis Požgay 5.B  
5.m.  
Branislava Vranić 6.A  
Kategória Kadet  
1.m.  
Marek Tinka 9.A  
2.m.  
Tomáš Klas8.A  

Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 3/2 0 1 4
 
Biologická olympiáda – kategória D 
Lucia Balgová (6.A, obvodné kolo – úspešná riešiteľka 6.miesto)
Dušan Mašek (7.A, obvodné kolo – úspešný riešiteľ)
 
Súťaž mladých zdravotníkov mesta Bratislavy 
1.miesto – družstvo mladších žiakov – Juraj Bendík, Michal Bilka, Adam Poruban,
Lucia Kralovičová, Vanesa Veselá, Ema Kopčáková
5.miesto – družstvo starších žiakov –     Dominika Andelová, Michéle Janeková, Michaela Valentová,
Luna Ďurkovičová, Barbora Jochová, Simona Kubovičová


Úspechy vo florbale  
2. miesto na majstrovstvách Slovenska v kategórii mladších žiakov, kde sme postúpili 
z dlhodobej súťaže – bratislavskej ligy – z 2. miesta. Súťaž organizovaná SZFB. 
2. miesto v kraji školskej súťaže mladších žiakov, kde sme postúpili po víťazstvách v lokalite 
a v okresnom kole. 

Úspešní florbalisti: 
Adam Iša, Samuel Kubina, Marko Hujo, Samuel Jaroš, Peter Janek, Andrej Prepik,  
Jakub Mikletič, Alex Pavlikovský, Igor Jakubík, Alan Kubaský  

Biologická olympiáda - kategória E
Tadeáš Turanský 7.A (1.m. obvodné kolo)
René Gašpar 7.A (2.m. obvodné kolo)

Tadeáš Turanský 7.A (8.m. krajské kolo - úspešný riešiteľ)
René Gašpar 7.A (11.m. krajské kolo - úspešný riešiteľ)

Literárne súťaže
Literárna súťaž od spoločnosti BASIC na tému: "Prečo som dôležitý"
Adam Iša 7.A (1.m.)
Dominika Andelová 8.A (2.m.)
Nina Martinčičová 9.A (3.m.)

Celoslovenská literárna súťaž "Slovenský detský Oskar"
víťazka Branislava Vranić 5.A (1.m.)

Celoslovenská literárna súťaž "Poetický Púchov"
Branislava Vranić 5.A (3.m.)

Slávik Slovenska - školské kolo
1.kategória (1. - 3.r.)
Viktória Jedináková 3.B (1.m. postup)
Jerguš Rybianský 3.A (2.m.)
Adela Fejfárová 1.A (3.m.)
Rastislav Ševčík 1.B (3.m.)

2.kategória (4. - 6.r.)
Michaela Novosadová 4.A (1.m. postup)
Rafaela Trgová 4.B (2.m.)
Eliška Ševčíková 4.A (3.m.)

Literárna súťaž - "Povesti zo súčasnej Bratislavy"
Tereza Okálová 5.A, Alžbeta Imrichová 9.A (svojimi povesťami boli zaradené medzi 7 najlepších prispievateľov
a ich práce sú zviazané v hrebeňovej väzbe a nahliadnuť do nich môžete v našej školskej knižnici)

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
1.kategória (2. - 4.r.)
Poézia:
Lillian Požgay 2.A (1.m. a postup)
Ema Manďáková 4.A (2.m.)
Adam Saxa 4.B (3.m)

Próza:
Matúš Antálek 3.B (1.m. a postup)
Ema Hrubovčáková 4.B (2.m.)
Sonia Pérez 4.A (3.m.)

2.kategória (5. - 7.r.)
Poézia:
Vladimír Vaňo 7.A (1.m. a postup)
Rastislav Mišovský 6.A (2.m.)
Hana Szabóová 5.B (3.m.)

Próza:
Juraj Bendík 5.A (1.m. a postup)
Tereza Okálová 5.A (2.m.)
Alexandra Miškivová 5.A (3.m.)

3.kategória (8. - 9.r.)
Alžbeta Imrichová 9.A (1.m. a postup)
Dominika Andelová 8.A (2.m.)

Chemická olympiáda - obvodné kolo:
Alžbeta Imrichová 9.A (3.m. a postup do krajského kola)
Rebecca Tichá 9.A (úspešná riešiteľka)

Olympiáda z anglického jazyka - krajské kolo:
skupina C: Alexa Ochotnická 7.A (úspešná riešiteľka)

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo:
skupina A: Adam Iša 7.A (1.m.)
                 Tereza Okálová 5.A (2.m.)
                 Rudolf Krušina 7.A (3.m.)

skupina B: Rebecca Tichá 9.A (1.m.)
                 Alžbeta Imrichová 9.A (2.m.)
                 Andrej Onduško 8.A (3.m.)

skupina C: Alexa Ochotnická 7.A (postup)

Matematická olympiáda - obvodné kolo:
Z5: Matej Repa 4.B (4.m.)
Z5: Tereza Okálová 5.A (5.m.)

Pytagoriáda - obvodné kolo - úspešní riešitelia:
P3: Kristián Kobielsky 3.A
P5: Tereza Okálová 5.A

Informatická súťaž i-Bobor

kategória Bobrík
1.miesto - Patrik Bartoš 4.B
                Alan Kubaský 4.B
                Martin Schultz 4.B
Títo traja žiaci boli zároveň aj na 1.mieste v celoslovenskom kole spolu s ďalšími 166 žiakmi z iných škôl.

2.miesto - Kristián Kobielsky 3.A
                 Matej Repa 4.B
3.miesto - Samuel Gönczöl 4.A
4.miesto - Hugo Mikudýk 4.A
5.miesto - Adam Saxa 4.B
6.miesto - Mathias Suroviak 3.A
7.miesto - Fedor Kováč 3.B
8.miesto - Jakub Sýkora 3.A

kategória Benjamín
1.miesto - Tereza Okálová 5.A
2.miesto - Adam Poruban 5.B
3.miesto - Alexandra Lipčáková 5.A
 
    
Školský rok 2012/2013

Juliane Gerbel 5.A - Celoslovenské kolo olympiády z nemeckého jazyka - 1. miesto  GRATULUJEME!!!     
 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
  Hargašova 5
  841 06 Bratislava

  email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
 • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete