Menu

Pripravované aktivity

2018/2019
 
FEBRUÁR
01.02. Polročné prázdniny
 
JANUÁR
do 07.01. Vianočné prázdniny
14.01. - 18.01. Lyžiarsky výcvik
16.01. Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo
28.01. Klasifikačná porada - polročné hodnotenie
31.01. Polročné hodnotenie - prevzatie výpisov
 
DECEMBER
03.12. - 21.12. Adventné čítanie
04.12. Geografická olympiáda
05.12. Okresné kolo Florbal chlapci 2.stupeň
05.12. Školské kolo Šaliansky Maťko
06.12. Mikuláš v škole
10.12. Rodičovské združenie
11.12. Kuba a jej tváre - aktívne vyučovanie pre 8. a 9. roč.
11.12. Návšteva vianočných trhov - 1.A, 4.C
12.12. Pytagoriáda 3. - 5. roč.
12.12. Návšteva vianočných trhov - 4.A
13.12. Pytagoriáda 6. - 8. roč.
14.12. Exkurzia do Viedne - 7.A, 7.B
18.12. Vianočný koncert
19.12. Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
19.12. Filmové predstavenie (odmena) - 5.B, 6.A, 9.B
19.12. Návšteva vianočných trhov a Bibiany - 2.B, vianočných trhov 3.C, 5.A
20.12. Návšteva vianočných trhov - 3.B, 6.B
22.12. - 07.01. Vianočné prázdniny
 
NOVEMBER
31.10. - 2.11. Jesenné prázdniny
9.11. Bibliotéka - pre 6. ročník
10.11. Jesenná brigáda v areáli školy
14.11. Môj malý svet - koncert pre 1.stupeň o 9.00
14.11. Generácia XYZ - koncert pre 2.stupeň o 10.30
16.11. Prednáška o manželstve - pre 8.ročník
21.11. Testovanie 5/2018
27.11. Lokálne kolo Florbal chlapci 2.stupeň
28.11. Olympiáda SJL - okresné kolo
29.11. Všetkovedko - súťaž pre prihlásených žiakov 
 
OKTÓBER
01.10. - 05.10. Jazykový týždeň pre 3. a 6. ročník
08.10. - 12.10. Jazykový týždeň pre 7. a 8. ročník
10.10. Fotografovanie žiakov z prvých tried
15.10. - 19.10. Jazykový týždeň pre 4. ročník
15.10. - 26.10.  Jesenný zber papiera
22.10. - 26.10. Jazykový týždeň pre 5. ročník
22.10. Moje mesto povolaní pre 4.A
24.10. Bábkové divadlo pre 1. ročník
24.10. Tvorivé dielne - Strašitekvice pre ŠKD
26.10. Moje mesto povolaní pre 4.B, 4.C
29.10. Riaditeľské voľno
30.10. Štátny sviatok
31.10. - 2.11. Jesenné prázdniny
 
SEPTEMBER
03.09. Slávnostné otvorenie školského roka
06.09. Cvičenie v prírode a účelové cvičenie
10.09. Rozdanie vzdelávacích poukazov
14.09. Bábkové divadlo pre 2.ročník
14.09. Vedecký veľtrh pre 6. a 7.ročník
17.09. Rodičovské združenie
19.09. Profesionálna orientácia v 9. ročníku
21.09. Biela pastelka - finančná zbierka pre nevidiacich
21.09. Odovzdanie vzdelávacích poukazov vedúcim krúžku (posledný termín je 25.09.!!!)
25.09. Európsky deň športu - podľa pokynov triednych učiteľov
26.09. Moje mesto povolaní pre 9. ročník
26.09. Záložka do knihy spája školy - začiatok projektu školskej knižnice
28.09. Európsky deň jazykov Lingua Fest pre 9.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2017/2018

 JÚN
01.06. Oslava Dňa detí a Dňa rodiny na futbalovom ihrisku Tatranská ul.
03.06. - 05.06. Koncoročný výlet pre 8. a 9.ročník (Krettová, Bendíková, Mikolášiková)
05.06. Slávik Slovenska - krajské kolo (Kirňaková)
06.06. História po našom (Ilko)
06.06. Dopravné ihrisko 4.B (Gúcka, Reinvartová)
07.06. Dopravné ihrisko 3.B, 3.A (Gúcka, Bočkayová, Banášová)
08.06. Divadelné predstavenie pre 5.ročník (Mikolášiková, Zámečníková, Urbanová)
08.06. Dopravné ihrisko 4.A, 3.C (Gúcka, Vógelová, Dudík)
08.06. Folklórne vystúpenie pre 1.stupeň v SD (Kirňaková)
12.06. Koncoročný výlet 2.A, 2.C - jaskyňa Driny, Smolenický zámok (Straková, Betíková)
12.06. Koncoročný výlet 3.B (Bočkayová)

20.06. Detské dni sv. Huberta - pre vybraných žiakov 5. a 6.ročníka (Zámečníková, Hromeková)
21.06. Výlet 1.C a 2.B (Gúcka, Kirňaková)
22.06. Didaktické hry - 1.stupeň (Dudík, triedni učitelia)
22.06. Účelové cvičenie - 2.stupeň (Brňák, triedni učitelia)
25.06. Oceňovanie úspešných žiakov školy p. starostom J. Krúpom (Kaliariková)
26.06. Športový deň - 2.stupeň
27.06. Pojazdné dopravné ihrisko pre 1. a 2. ročník (Gúcka)
29.06. Slávnostné ukončenie školského roka

MÁJ
02.05. Finančná gramotnosť v 5.B (Zámečníková)
04.05. Komparo v 4.ročníku (Vógelová)
09.05. Slávik Slovenska - okresné kolo (Kirňaková)
10.05. Pikopretek (Cigániková)
11.05. Moja babika pre 1. a 2.ročník (Kirňaková)
13.05. Deň matiek v SD - program (Dolnáková)
14.05. - 18.05. Škola v prírode pre 3. a 4.ročník (Dudík)
16.05. Vybíjaná pre 1.stupeň (Straková)
20.50. - 22.05. Koncoročný výlet 6.ročník (Cigániková, Hromeková)
23.05. Divadelné predstavenie pre 9.ročník (Mikolášiková)
28.05. Divadlo Žihadlo pre ŠKD
29.05. Koncoročný výlet 7.A (Poliaková)
30.05. Eko H2O Tour - koncert (Hromeková)
30.05. Čitateľský maratón (Zámečníková)
31.05. Koncoročný výlet 5.B (Zámečníková)
 
APRÍL
03.04. Veľkonočné prázdniny
06.04. Bavme deti športom - 1.stupeň (Dudík)
09.04. Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov v MŠ o 16.00 (vedenie)
11.04. Návšteva predškolákov v 1.triedach s pani učiteľkami od 9.50 do 10.35
13.04. Deň narcisov (Liga proti rakovine, finančná zbierka) (Blažíčková)
13.04. - 26.04. Plávanie v 3.ročníku (Šebíková)
13.04. Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov od 9.45 do 11.00 (vedenie)
13.04. Zápis do 1.ročníka od 15.00 do 18.00
13.04. Noc s Andersenom pre 5. a 6.ročník od 17.00 do 9.00 (Mikolášiková, Zámečníková)
14.04. Zápis do 1.ročníka od 8.00 do 12.00
17.04. Olympiáda MAT pre 6. - 8.ročník - okresné kolo (Cigániková, Krettová)
19.04. Slávik Slovenska - školské kolo (Kirňaková) ZMENA TERMÍNU!!!
19.04. Športová súťaž - florbal (Dudík)
19.04. Prednáška Finančná gramotnosť pre 8. a 9.ročník
20.04. Prváci v Alkane - divadelné predstavenie (Šulovská, Miklovičová, Gúcka)
21.04. Jarná brigáda (vedenie)
23.04. - 04.05. Zber papiera
23.04. Aktivity ku Dňu Zeme (Hromeková)
26.04. Pikopretek (Cigániková)
26.04. Slávik Slovenska - školské kolo (Kirňaková)
27.03. Aktivity ku Dňu Zeme (Hromeková)
30.04. Výstava v Bibiane pre 5.B (Zámečníková)

MAREC
 
01.03. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2.stupeň  (Mikolášiková)
05. - 09.03. Jarné prázdniny 
13.03. Pytagoriáda - okresné kolo  (Dudík)
14.03. Pytagoriáda - okresné kolo  (Krettová)
19.03. Klokan  (Krettová)
19.03. Rodičovské združenie
20.03. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 1.kategória (Miklovičová)
21.03. Testovanie 9/2018 (Zámečníková)
21.03. Výchovný koncert pre 1.stupeň (Kirňaková)
22.03. Olympiáda DEJ - krajské kolo (Ilko)
22.03. Bavme deti športom pre 1.stupeň (Dudík)
23.03. Olympiáda CHE - okresné kolo (Bendíková)
26.03. 
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 2.kategória
27.03. 
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 3.kategória
27.03. Prevencia v dopravnej výchove v 3.ročníku (Gúcka)
27.03. Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD (vychovávateľky)
28.03. Deň učiteľov
29.03. Veľkonočné prázdniny 
  

FEBRUÁR  
02.02. Polročné prázdniny 
07.02. Karneval pre 1.stupeň 
08.02. Olympiáda BIO - okresné kolo  (Bendíková)
13.02. Valentínska párty pre 2.stupeň (Mikolášiková + 9.ročník)
15.02. Olympiáda DEJ - okresné kolo (Ilko)
20.02. Šaliansky Maťko - krajské kolo (Reinvartová)
21.02. Viem, čo zjem - 4.A, 4.B, 5.B, 6.B (Hromeková)
21.02. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 1.stupeň (Miklovičová)
 
JANUÁR 
23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny 
09.01. Olympiáda z biológie - kategória C, 8. a 9.ročník (Bendíková)
22.01. - 26.01. Lyžiarsky výcvik (Brňák) 
25.01. Klasifikačná porada - polročné hodnotenie
31.01. Polročné hodnotenie - výpisy  
 
DECEMBER
01.12. Exkurzia do Serede - Múzeum Holokaustu, pre 8. a 9.r. (Ilko)
04.12. - 22.12. Adventné čítanie 
06.12. Vianočná kvapka krvi pre 5. - 7.r. (Šebíková)
06.12. Mikuláš v škole
07.12. Divadielko Ludus pre 1. a 2.r. (Šulovská)
11.12. Šaliansky Maťko - recitačná súťaž (Reinvartová)
12.12. Dejepisná olympiáda (Ilko)
13.12. Vianočný koncert (Mikolášiková)
13.12. Pytagoriáda 3.- 5.roč. (Krettová, tr.uč.)
14.12. Pytagoriáda 6.- 8.roč. (Krettová)
15.12. Exkurzia do Mochoviec pre 8. a 9.r. (Cigániková, Krettová)
18.12. Rodičovské združenie o 17.00
19.12. Tvorivé dielne vianočné v ŠKD
 
18.12. - 22.12. Návšteva vianočných trhov na Hlavnom námestí v Bratislave (triedni učitelia)
23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny

NOVEMBER
 
04.11. Jesenná brigáda 
06.11. - 10.11. celoslovenská súťaž i-Bobor pre 2. - 9.ročník (Straková)
10.11. Slávnostná Akadémia k 55.výročiu školy 
13.11. - 16.11. Školské kolo olympiády z ANJ kategória 1A, 1B (Poliaková)
14.11. Šarkaniáda pre 1.ročník + MŠ  
15.11. Školské kolo olympiády z NEJ kategória 1C (Zámečníková)
16.11. Komparo pre 8. a 9.ročník (Krettová)  
22.11. Testovanie 5 (Zámečníková)
24.11. História na kolesách pre 5.-7.ročník (Ilko)
30.11. Všetkovedko (Vógelová)  
 
OKTÓBER 
02.10. - 06.10. Jazykový týždeň pre 3.roč. a 6.roč.  
09.10. - 13.10. Jazykový týždeň pre 7.roč., 8.roč., 9.roč.  
16.10. - 20.10. Jazykový týždeň pre 4.roč.
23.10. - 27.10. Jazykový týždeň pre 5.roč. 
16.10. - 27.10. Zber starého papiera (Hromeková)
16.10. - 20.10. Týždeň zdravej výživy  (tr.uč.)
25.10. Strašitekvice - tvorivé dielne pre ŠKD 
25.10. Školské kolo olympiády zo SJL (Mikolášiková)
30.10. - 31.10. Jesenné prázdniny  
 
SEPTEMBER
04.09. Slávnostné otvorenie šk.r.2017/2018 
08.09. Fotografovanie žiakov prvého ročníka
11.09. Vzdelávacie poukazy - rozdanie 
13.09. Exkurzia do Markízy - 4.ročník (Vógelová, Reinvartová)
14.09. Vedecký veľtrh - 6.roč. (Cigániková, Hromeková)
18.09. Rodičovské združenie
20.09. Vzdelávacie poukazy - posledný termín na odovzdanie (vedúci krúžku)

21.09. Cvičenie v prírode pre 1.st. (Dudík, tr.učitelia) Preložené z dôvodu zlého počasia
21.09. Účelové cvičenie pre 2.st. (Brňák, tr.učitelia) Preložené z dôvodu zlého počasia
22.09. Biela pastelka (Zámečníková)
26.09. Európsky deň jazykov 2.stupeň (učitelia jazykov)

28.09. Cvičenie v prírode pre 1.st. (Dudík, tr.učitelia)
28.09. Účelové cvičenie pre 2.st. (Brňák, tr.učitelia)
 
29.09. Exkurzia do Markízy - 2.B a 1.C (Kirňaková, Gúcka)
 
***
 
 
  

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete