Menu

Špeciálny pedagóg

 Školský špeciálny pedagóg - PhDr.Bibiána Bérešová 

 
V čase uzatvorenia škôl z dôvodu zamedzenia šíreniu koronavírusu ponúka školská psychologička
dištančné poradenstvo a konzultácie pre rodičov žiakov so ŠVVP od pondelka do štvrtka v čase 9.00 - 13.00 cez mail: bibiana.beresova@centrum.sk
 
 
·  Zabezpečuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno- 
   vzdelávacími  potrebami.  
   
·  Podieľa sa na vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu s triednym učiteľom  
   pre  integrovaných žiakov.  
   
·  V procese vyučovania poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické služby.  
   
·  Vstupuje do výchovno-vzdelávacieho programu podľa aktuálnych a individuálnych potrieb žiakov  
   so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  
   
·  Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy, ako aj rodičom.  
   
·  Spolupracuje s výchovným poradcom, so pedagogicko-psychologickou poradňou, so špeciálno- 
   pedagogickou poradňou.  
   
 
pondelok        8.00 - 14.00 
utorok            8.00 - 14.00 
streda            8.00 - 14.00
štvrtok           8.00 - 14.00
 
 
Konzultácie s rodičmi po dohovore cez e-mail: bibiana.beresova@centrum.sk   

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete