Menu

Vyhodnotenia

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 44 ODS. 2 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ   
  
Verejný obstarávateľ: ZŠ s MŠ 
Sídlo verejného obstarávateľa: Hargašova 5, 841 06 Bratislava 

*** 2016
Predmet zákazky:
Druh postupu:

*** 2014
Predmet zákazky: Zabezpečenie stravovacích služieb
 
Druh postupu: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete