• Údaje o prijímateľovi:

    Právna forma: Občianske združenie

    Obchodný názov: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ

    IČO: 30846871

    Sídlo: Hargašova 5, Bratislava 841 06

     

    2% z dane považujeme za jeden z významných zdrojov príjmu školy na účely jej materiálno – technického vybavenia. 

    Za vaše 2% ďakujeme.

     

    VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby    

     

    POUČENIE na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane   

     

    POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti    
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
   • 02/65956115
   • IČO 036070998
   • DIČ 2021601538
   • Hargašova 5 841 06 Bratislava
   • zshargasova@zahorskabystrica.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje