Menu

Úvod k stravovacej komisii

Stravovacia komisia sa zriaďuje ako poradný a iniciatívny orgán pri ZŠ s MŠ, Hargašova 5, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica. Stravovaciu komisiu zriaďuje riaditeľ školy. Členov komisie menuje riaditeľ na jeden školský rok z radov zástupcov zamestnancov školy a materskej škôlky, zástupcov stravovacieho zariadenia a zákonných zástupcov stravujúcich sa žiakov základnej školy a detí materskej škôlky. 

V aktuálnom školskom roku je dodávateľom stravy a prevádzkovateľom školského bufetu spoločnosť:

Compass Group Slovakia s.r.o., Karadžičova 2, 811 09 Bratislava 2 

zastúpená regionálnym riaditeľom p. Michalom Kintlerom

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete