Menu

Pripravované aktivity

2019/2020
 
MAREC
04.03. Otvorená hodina v 1.C - pre vyučujúce 1. a 2.ročníka 
04.03. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2.stupeň od 14.00
06.03. Okresné kolo vo futsale v športovej hale
09.03. Pasovanie prváčikov za čiteteľov - 1.B
10.03. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo kategória 1 PRELOŽENÉ
11.03. Pasovanie prváčikov za čiteteľov - 1.C, 1.D PRELOŽENÉ
11.03. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo kategória 2 PRELOŽENÉ
12.03. Pasovanie prváčikov za čiteteľov - 1.A PRELOŽENÉ
12.03. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo kategória 3 PRELOŽENÉ
18.03. Beseda so spisovateľom Uličianskym pre 4.ročník ZRUŠENÉ
19.03. - 01.04. Plavecký výcvik 3.A, 3.B ZRUŠENÉ
20.03. Vedecké centrum Levice - 6.ročník PRELOŽENÉ
23.03. Klokan PRELOŽENÉ
24.03. Pytagoriáda - okresné kolo 3. - 5.ročník PRELOŽENÉ
25.03. Pytagoriáda - okresné kolo 6. - 8.ročník PRELOŽENÉ
26.03. Exkurzia do Markízy - pre 4.A ZRUŠENÉ
30.03. Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov v MŠ o 16.00
31.03. Návšteva detí - predškolákov v sprievode učiteliek v prváckych triedach od 9.45 do 11.35 (bez rodičov)
 
FEBRUÁR
03.02. Polročné prázdniny
06.02. Geografická olympiáda - okresné kolo
07.02. Súťaž v šachu
11.02. Florbalová súťaž v športovejhale v ZB od 8.00
12.02. Karneval pre 1.stupeň v SD (1. a 2.hod. 1. a 2.ročník, 3. a 4.hod. 3. a 4.ročník)
13.02. Valentínska párty pre 2.stupeň V SD
17.02. - 21.02. Jarné prázdniny
27.02. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 1.stupeň o 13.30
 
JANUÁR
13.01. - 17.1. Lyžiarsky výcvik pre 7. ročník
15.01. Olympiáda ANJ - okresné kolo
27.01. Polročná pedagogická rada
28.01. Šaliansky Maťko - okresné kolo
29.01. Olympiáda MAT - okresné kolo pre Z5 a Z9
31.01. Výdaj polročného hodnotenia žiakov - výpisy
 
DECEMBER
02.12. - 20.12. Adventné čítanie
02.12. - 03.12. Adventná Praha - pre prihlásených žiakov 2. stupňa
02.12. Návšteva Goetheho inštitútu - 5.C a p.uč. Gúcka
03.12. Šaliansky Maťko - súťaž v prednese povesti
05.12. Florbalový turnaj v našej ŠH od 8.00 do cca 13.30
06.12. Aktivity podporujúce spoluprácu základnej a materskej školy počas 3. hodiny v ŠH - preložené na iný termín
06.12. Mikuláš na škole
06.12. Ozdobovanie vianočného stromčeka v Bratislave - 3.A, 4.C
09.12. Rodičovske združenie o 17.00
10.12. Svet okolo nás - pre 9.A, 8.B, 7.A 
10.12. Pytagoriáda pre 3., 4., 5. ročník
11.12. Pytagoriáda pre 6., 7., 8. ročník
11.12. Návšteva Goetheho inštitútu - 5.B a p.uč. Poliaková
11.12. Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
12.12. Exkurzia do Viedne - Dom morí a vianočné trhy - 2. stupeň
13.12. Divadlo v spoločenskom dome pre MŠ a 1. a 2. ročník 
16.12. Návšteva Goetheho inštitútu - 5.A a p.uč. Betíková
19.12. Vianočný koncert pre žiakov ZŠ
20.12. Vianočný športový turnaj . 2. stupeň
20.12. - 07.01. Vianočné prázdniny
 
NOVEMBER
05.11. Týždeň zdravej výživy (vystavujúci 7. - 9. roč.)
07.11 Bibliotéka pre 5.C a 8.B
07.11. Finančná gramotnosť vo Viedni pre 7. roč.
08.11. Týždeň zdravej výživy (vystavujúci 5. - 6. roč.)
13.11. Okresné kolo stolný tenis
13.11. Olympiáda ANJ 8. a 9. roč. o 14.00
14.11. Komparo pre 9. roč.
14.11. Olympiáda ANJ 4. - 7. roč. o 14.00
11.11. - 15.11. iBobor podľa harmonogramu
15.11. Aktivity podporujúce spoluprácu základnej a materskej školy počas 3. hodiny
16.11. Jesenná brigáda
20.11. Testovanie 5/2019
22.11. Aktivity podporujúce spoluprácu základnej a materskej školy počas 3. hodiny
22.11. Prezentácia duálneho vzdelávania
26.11. Beseda - regionálne dejiny s p.Besedičom - pre 5. roč.
26.11. Beseda - Manželstvo, rodina, dieťa ako dar - pre 8. roč.
28.11. (27.11.) Všetkovedko
28.11. Výchovný koncert - Stop šikane - pre 1. a 2. stupeň - koncert preložený na 2. polrok
29.11. Aktivity podporujúce spoluprácu základnej a materskej školy počas 3. hodiny
 
OKTÓBER
30.09. - 04.10. Jazykový týždeň pre 4. ročník
07.10. - 11.10. Jazykový týždeň pre 3. ročník
07.10. Testovanie športovej zdatnosti prvákov
09.10. Testovanie športovej zdatnosti prvákov
11.10. Testovanie športovej zdatnosti prvákov
14.10. - 18.10. Jazykový týždeň pre 7. a 8. ročník
14.10. - 25.10. Zber papiera
17.10. Výchovné predstavenie pre 7. - 9. ročník (žiaci 7. a 8. ročníka len tí, ktorí sa nezúčastňujú jazykového týždňa)
22.10. Finančná gramotnosť - prednáška pre 8. a 9. ročník
22.10. Exkurzia do Nitry (hrad, Diecézne múzeum) pre 4.A a 4.C 
23.10. Tvorivé dielne ŠKD
21.10. - 25.10. Jazykový týždeň pre 5. a 6. ročník
30.10. - 1.11. Jesenné prázdniny
 
SEPTEMBER
02.09. Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
05.09. 1. stupeň Cvičenie v prírode, 2. stupeň Účelové cvičenie
09.09. Vzdelávacie poukazy - rozdanie žiakom 
11.09. Fotografovanie prvákov
13.09. Vedecký veľtrh pre 6. - 8. ročník
16.09. Rodičovské združenie, voľby do Rady školy - členovia za rodičov
20.09. Biela pastelka
23. - 25.09. Sokoliari
25.09. Ukončenie zberu vzdelávacích poukazov
26.09. Európsky deň jazykov
27.09. Európsky deň športu
27.09. Profesionálna orientácia - vyhodnotenie testov
 
 
2018/2019
 
JÚL - AUGUST
01.07. - 31.08. Letné prázdniny
 
JÚN
03.06. Dopravné ihrisko 4.A, 3.A
04.06. Dopravné ihrisko 4.B, 3.B
05.06. Dopravné ihrisko 4.C, 3.C
07.06. Profesionálna orientácia v 8. ročníku
07.06. Čas premien pre dievčatá v 7. ročníku
07.06. Dopravné ihrisko 2.A
10.06. Rodičovské združenie
17.06. Dopravné ihrisko 1.B, 2.C
18.06. Dopravné ihrisko 1.A, 1.C
20.06. Uzatvorenie známok za 2. polrok
21.06. Dopravné ihrisko 2.B
21.06. Predstavenie v športovej hale pre 2. stupeň
24.06. Pedagogická rada
25.06. Didaktické hry pre 1. stupeň, Účelové cvičenie pre 2. stupeň
26.06. Finálové kolo Slávik Slovenska
28.06. Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019
 
MÁJ
02.05. Komparo pre 4. ročník
02.05. Návšteva Aurélia pre 6.A, 6.B
07.05. Súťaž Mladí záchranári CO
09.05. Slávnostné otvorenie telocvične
10.05. Moja bábika - školské kolo pre 1. a 2.roč.
13.05. - 18.05. Škola v prírode I.turnus (1.A, 2.B, 3.B,C, 4.A,C)
14.05. Beseda Čas premien pre 7. roč.
15.05. Návšteva Múzea včelárstva pre 2.A a 2.C
17.05. Exkurzia do Tropikária Budapešť pre 5.A a 7.B
19.05. - 24.05. Škola v prírode II.turnus (1.B,C, 2.A,C, 3.A, 4.B)
20.05. - 21.05. Výlet Lidice a okolie pre 8.A, 9.A, 9.B
21.05. Výlet Orth Rakúsko pre 7.A a 5.B
21.05. Výlet do Banskej Štiavnice pre 6.A, 6.B
22.05. Atletika pre 2.stupeň - súťaž
28.05. - 30.05. Medzinárodné testovanie TIMSS pre 4. ročník
29.05. Fotografovanie triednych kolektívov
30.05. Profesionálna orientácia pre 8. ročník
31.05. Návšteva včelárstva pre 1.B a 2.B
31.05. História po našom pre 2. stupeň
 
APRÍL
03.04. Deň otvorených dverí pre predškolákov
03.04. Návšteva vodárenského múzea pre 2.C
03.04. Testovanie 9/2019
04.04. Cesta slovenskou históriou - šermiarstvo pre 2.stupeň
05.04. Deň otvorených dverí pre rodičov predškolákov
05.04. Noc s Andersenom pre 5. a 6.ročník
05.04. a 06.04. Zápis do 1.ročníka
09.04. Olympiáda z matematiky pre 6. - 8. ročník - okresné kolo
10.04. Veľkonočné tvorivé dielne pre ŠKD
11.04. Deň narcisov
12.04. Deň s Daphne - zážitkové učenie pre 1.B, 2.A,B,C, 4.B
15.04. Súťaž v orientačnom behu pre 2.stupeň 
17.04. Beseda o lesoch pre 2.stupeň
17.04. Míľniky 2.sv. vojny - dejepisná súťaž
18.04. - 23.04. Veľkonočné prázdniny
24.04. Návšteva SHMÚ pre 7.A
24.04. Život bez odpadu pre 7.B
25.04. Pikopretek pre 2.stupeň
25.04. Po stopách Štúrovcov pre 8. a 9.ročník
30.04. Návšteva Aurélia pre 5.A a 5.B
 
MAREC
01.03. Jarné prázdniny
05.03. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 1. stupeň, 2. stupeň 
11.03. - 15.03. Návšteva miestnej knižnice - 1.stupeň
12.03. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 1. kategória
12.03. Návšteva kina - 6.oddelenie ŠKD
13.03. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 2. kategória
18.03. Divadlo v anglickom jazyku - 5. ročník
18.03. Rodičovské združenie
19.03. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 3.kategória
20.03. Galaxiáda - programovacia súťaž pre 3. a 4.ročník
20.03. Olympiáda z BIO - krajské kolo (kategória C)
21.03. Klokan, Klokanko - matematická súťaž
21.03. Návšteva BIBIANY - 7.oddelenie ŠKD
22.03. Chovateľská prehliadka pre žiakov 3. - 8.ročníka (vybraní žiaci, podľa harmonogramu)
26.03. Pytagoriáda 3. - 5.ročník - okresné kolo
26.03. Turnaj vo vybíjanej - 2.stupeň
27.03. Pytagoriáda 6. - 8.ročník
 
FEBRUÁR
01.02. Polročné prázdniny
06.02. Atletická súťaž pre 1.stupeň 
07.02. Olympiáda z geografie - okresné kolo
08.02. Olympiáda z chémie - školské kolo
12.02. Olympiáda z biológie - okresné kolo
13.02. Karneval pre 1.stupeň
14.02. Olympiáda z dejepisu
14.02. Majstrovstvá 4-členných družstiev v zrýchlenom šachu 
14.02. Valentínska párty pre 2.stupeň
20.02. Šaliansky Maťko - krajské kolo
25.02. - 01.03. Jarné prázdniny
 
JANUÁR
do 07.01. Vianočné prázdniny
14.01. - 18.01. Lyžiarsky výcvik
16.01. Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo
18.01. Viem, čo zjem v 6.B
28.01. Šaliansky Maťko - okresné kolo
28.01. Klasifikačná porada - polročné hodnotenie
31.01. Polročné hodnotenie - prevzatie výpisov
 
DECEMBER
03.12. - 21.12. Adventné čítanie
04.12. Geografická olympiáda
05.12. Okresné kolo Florbal chlapci 2.stupeň
05.12. Školské kolo Šaliansky Maťko
06.12. Mikuláš v škole
10.12. Rodičovské združenie
11.12. Kuba a jej tváre - aktívne vyučovanie pre 8. a 9. roč.
11.12. Návšteva vianočných trhov - 1.A, 4.C
12.12. Pytagoriáda 3. - 5. roč.
12.12. Návšteva vianočných trhov - 4.A
13.12. Pytagoriáda 6. - 8. roč.
14.12. Exkurzia do Viedne - 7.A, 7.B
18.12. Vianočný koncert
19.12. Vianočné tvorivé dielne v ŠKD
19.12. Filmové predstavenie (odmena) - 5.B, 6.A, 9.B
19.12. Návšteva vianočných trhov a Bibiany - 2.B, vianočných trhov 3.C, 5.A
20.12. Návšteva vianočných trhov - 3.B, 6.B
22.12. - 07.01. Vianočné prázdniny
 
NOVEMBER
31.10. - 2.11. Jesenné prázdniny
9.11. Bibliotéka - pre 6. ročník
10.11. Jesenná brigáda v areáli školy
14.11. Môj malý svet - koncert pre 1.stupeň o 9.00
14.11. Generácia XYZ - koncert pre 2.stupeň o 10.30
16.11. Prednáška o manželstve - pre 8.ročník
21.11. Testovanie 5/2018
27.11. Lokálne kolo Florbal chlapci 2.stupeň
28.11. Olympiáda SJL - okresné kolo
29.11. Všetkovedko - súťaž pre prihlásených žiakov 
 
OKTÓBER
01.10. - 05.10. Jazykový týždeň pre 3. a 6. ročník
08.10. - 12.10. Jazykový týždeň pre 7. a 8. ročník
10.10. Fotografovanie žiakov z prvých tried
15.10. - 19.10. Jazykový týždeň pre 4. ročník
15.10. - 26.10.  Jesenný zber papiera
22.10. - 26.10. Jazykový týždeň pre 5. ročník
22.10. Moje mesto povolaní pre 4.A
24.10. Bábkové divadlo pre 1. ročník
24.10. Tvorivé dielne - Strašitekvice pre ŠKD
26.10. Moje mesto povolaní pre 4.B, 4.C
29.10. Riaditeľské voľno
30.10. Štátny sviatok
31.10. - 2.11. Jesenné prázdniny
 
SEPTEMBER
03.09. Slávnostné otvorenie školského roka
06.09. Cvičenie v prírode a účelové cvičenie
10.09. Rozdanie vzdelávacích poukazov
14.09. Bábkové divadlo pre 2.ročník
14.09. Vedecký veľtrh pre 6. a 7.ročník
17.09. Rodičovské združenie
19.09. Profesionálna orientácia v 9. ročníku
21.09. Biela pastelka - finančná zbierka pre nevidiacich
21.09. Odovzdanie vzdelávacích poukazov vedúcim krúžku (posledný termín je 25.09.!!!)
25.09. Európsky deň športu - podľa pokynov triednych učiteľov
26.09. Moje mesto povolaní pre 9. ročník
26.09. Záložka do knihy spája školy - začiatok projektu školskej knižnice
28.09. Európsky deň jazykov Lingua Fest pre 9.r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2017/2018

 JÚN
01.06. Oslava Dňa detí a Dňa rodiny na futbalovom ihrisku Tatranská ul.
03.06. - 05.06. Koncoročný výlet pre 8. a 9.ročník (Krettová, Bendíková, Mikolášiková)
05.06. Slávik Slovenska - krajské kolo (Kirňaková)
06.06. História po našom (Ilko)
06.06. Dopravné ihrisko 4.B (Gúcka, Reinvartová)
07.06. Dopravné ihrisko 3.B, 3.A (Gúcka, Bočkayová, Banášová)
08.06. Divadelné predstavenie pre 5.ročník (Mikolášiková, Zámečníková, Urbanová)
08.06. Dopravné ihrisko 4.A, 3.C (Gúcka, Vógelová, Dudík)
08.06. Folklórne vystúpenie pre 1.stupeň v SD (Kirňaková)
12.06. Koncoročný výlet 2.A, 2.C - jaskyňa Driny, Smolenický zámok (Straková, Betíková)
12.06. Koncoročný výlet 3.B (Bočkayová)

20.06. Detské dni sv. Huberta - pre vybraných žiakov 5. a 6.ročníka (Zámečníková, Hromeková)
21.06. Výlet 1.C a 2.B (Gúcka, Kirňaková)
22.06. Didaktické hry - 1.stupeň (Dudík, triedni učitelia)
22.06. Účelové cvičenie - 2.stupeň (Brňák, triedni učitelia)
25.06. Oceňovanie úspešných žiakov školy p. starostom J. Krúpom (Kaliariková)
26.06. Športový deň - 2.stupeň
27.06. Pojazdné dopravné ihrisko pre 1. a 2. ročník (Gúcka)
29.06. Slávnostné ukončenie školského roka

MÁJ
02.05. Finančná gramotnosť v 5.B (Zámečníková)
04.05. Komparo v 4.ročníku (Vógelová)
09.05. Slávik Slovenska - okresné kolo (Kirňaková)
10.05. Pikopretek (Cigániková)
11.05. Moja babika pre 1. a 2.ročník (Kirňaková)
13.05. Deň matiek v SD - program (Dolnáková)
14.05. - 18.05. Škola v prírode pre 3. a 4.ročník (Dudík)
16.05. Vybíjaná pre 1.stupeň (Straková)
20.50. - 22.05. Koncoročný výlet 6.ročník (Cigániková, Hromeková)
23.05. Divadelné predstavenie pre 9.ročník (Mikolášiková)
28.05. Divadlo Žihadlo pre ŠKD
29.05. Koncoročný výlet 7.A (Poliaková)
30.05. Eko H2O Tour - koncert (Hromeková)
30.05. Čitateľský maratón (Zámečníková)
31.05. Koncoročný výlet 5.B (Zámečníková)
 
APRÍL
03.04. Veľkonočné prázdniny
06.04. Bavme deti športom - 1.stupeň (Dudík)
09.04. Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov v MŠ o 16.00 (vedenie)
11.04. Návšteva predškolákov v 1.triedach s pani učiteľkami od 9.50 do 10.35
13.04. Deň narcisov (Liga proti rakovine, finančná zbierka) (Blažíčková)
13.04. - 26.04. Plávanie v 3.ročníku (Šebíková)
13.04. Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov od 9.45 do 11.00 (vedenie)
13.04. Zápis do 1.ročníka od 15.00 do 18.00
13.04. Noc s Andersenom pre 5. a 6.ročník od 17.00 do 9.00 (Mikolášiková, Zámečníková)
14.04. Zápis do 1.ročníka od 8.00 do 12.00
17.04. Olympiáda MAT pre 6. - 8.ročník - okresné kolo (Cigániková, Krettová)
19.04. Slávik Slovenska - školské kolo (Kirňaková) ZMENA TERMÍNU!!!
19.04. Športová súťaž - florbal (Dudík)
19.04. Prednáška Finančná gramotnosť pre 8. a 9.ročník
20.04. Prváci v Alkane - divadelné predstavenie (Šulovská, Miklovičová, Gúcka)
21.04. Jarná brigáda (vedenie)
23.04. - 04.05. Zber papiera
23.04. Aktivity ku Dňu Zeme (Hromeková)
26.04. Pikopretek (Cigániková)
26.04. Slávik Slovenska - školské kolo (Kirňaková)
27.03. Aktivity ku Dňu Zeme (Hromeková)
30.04. Výstava v Bibiane pre 5.B (Zámečníková)

MAREC
 
01.03. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 2.stupeň  (Mikolášiková)
05. - 09.03. Jarné prázdniny 
13.03. Pytagoriáda - okresné kolo  (Dudík)
14.03. Pytagoriáda - okresné kolo  (Krettová)
19.03. Klokan  (Krettová)
19.03. Rodičovské združenie
20.03. Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 1.kategória (Miklovičová)
21.03. Testovanie 9/2018 (Zámečníková)
21.03. Výchovný koncert pre 1.stupeň (Kirňaková)
22.03. Olympiáda DEJ - krajské kolo (Ilko)
22.03. Bavme deti športom pre 1.stupeň (Dudík)
23.03. Olympiáda CHE - okresné kolo (Bendíková)
26.03. 
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 2.kategória
27.03. 
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo 3.kategória
27.03. Prevencia v dopravnej výchove v 3.ročníku (Gúcka)
27.03. Veľkonočné tvorivé dielne v ŠKD (vychovávateľky)
28.03. Deň učiteľov
29.03. Veľkonočné prázdniny 
  

FEBRUÁR  
02.02. Polročné prázdniny 
07.02. Karneval pre 1.stupeň 
08.02. Olympiáda BIO - okresné kolo  (Bendíková)
13.02. Valentínska párty pre 2.stupeň (Mikolášiková + 9.ročník)
15.02. Olympiáda DEJ - okresné kolo (Ilko)
20.02. Šaliansky Maťko - krajské kolo (Reinvartová)
21.02. Viem, čo zjem - 4.A, 4.B, 5.B, 6.B (Hromeková)
21.02. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 1.stupeň (Miklovičová)
 
JANUÁR 
23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny 
09.01. Olympiáda z biológie - kategória C, 8. a 9.ročník (Bendíková)
22.01. - 26.01. Lyžiarsky výcvik (Brňák) 
25.01. Klasifikačná porada - polročné hodnotenie
31.01. Polročné hodnotenie - výpisy  
 
DECEMBER
01.12. Exkurzia do Serede - Múzeum Holokaustu, pre 8. a 9.r. (Ilko)
04.12. - 22.12. Adventné čítanie 
06.12. Vianočná kvapka krvi pre 5. - 7.r. (Šebíková)
06.12. Mikuláš v škole
07.12. Divadielko Ludus pre 1. a 2.r. (Šulovská)
11.12. Šaliansky Maťko - recitačná súťaž (Reinvartová)
12.12. Dejepisná olympiáda (Ilko)
13.12. Vianočný koncert (Mikolášiková)
13.12. Pytagoriáda 3.- 5.roč. (Krettová, tr.uč.)
14.12. Pytagoriáda 6.- 8.roč. (Krettová)
15.12. Exkurzia do Mochoviec pre 8. a 9.r. (Cigániková, Krettová)
18.12. Rodičovské združenie o 17.00
19.12. Tvorivé dielne vianočné v ŠKD
 
18.12. - 22.12. Návšteva vianočných trhov na Hlavnom námestí v Bratislave (triedni učitelia)
23.12. - 07.01. Vianočné prázdniny

NOVEMBER
 
04.11. Jesenná brigáda 
06.11. - 10.11. celoslovenská súťaž i-Bobor pre 2. - 9.ročník (Straková)
10.11. Slávnostná Akadémia k 55.výročiu školy 
13.11. - 16.11. Školské kolo olympiády z ANJ kategória 1A, 1B (Poliaková)
14.11. Šarkaniáda pre 1.ročník + MŠ  
15.11. Školské kolo olympiády z NEJ kategória 1C (Zámečníková)
16.11. Komparo pre 8. a 9.ročník (Krettová)  
22.11. Testovanie 5 (Zámečníková)
24.11. História na kolesách pre 5.-7.ročník (Ilko)
30.11. Všetkovedko (Vógelová)  
 
OKTÓBER 
02.10. - 06.10. Jazykový týždeň pre 3.roč. a 6.roč.  
09.10. - 13.10. Jazykový týždeň pre 7.roč., 8.roč., 9.roč.  
16.10. - 20.10. Jazykový týždeň pre 4.roč.
23.10. - 27.10. Jazykový týždeň pre 5.roč. 
16.10. - 27.10. Zber starého papiera (Hromeková)
16.10. - 20.10. Týždeň zdravej výživy  (tr.uč.)
25.10. Strašitekvice - tvorivé dielne pre ŠKD 
25.10. Školské kolo olympiády zo SJL (Mikolášiková)
30.10. - 31.10. Jesenné prázdniny  
 
SEPTEMBER
04.09. Slávnostné otvorenie šk.r.2017/2018 
08.09. Fotografovanie žiakov prvého ročníka
11.09. Vzdelávacie poukazy - rozdanie 
13.09. Exkurzia do Markízy - 4.ročník (Vógelová, Reinvartová)
14.09. Vedecký veľtrh - 6.roč. (Cigániková, Hromeková)
18.09. Rodičovské združenie
20.09. Vzdelávacie poukazy - posledný termín na odovzdanie (vedúci krúžku)

21.09. Cvičenie v prírode pre 1.st. (Dudík, tr.učitelia) Preložené z dôvodu zlého počasia
21.09. Účelové cvičenie pre 2.st. (Brňák, tr.učitelia) Preložené z dôvodu zlého počasia
22.09. Biela pastelka (Zámečníková)
26.09. Európsky deň jazykov 2.stupeň (učitelia jazykov)

28.09. Cvičenie v prírode pre 1.st. (Dudík, tr.učitelia)
28.09. Účelové cvičenie pre 2.st. (Brňák, tr.učitelia)
 
29.09. Exkurzia do Markízy - 2.B a 1.C (Kirňaková, Gúcka)
 
***
 
 
  

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete