Menu

Utorok 16. 10. 2018

Zapojenie do projektov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 • 14. 10. 2018

  Od 15.októbra do 26.októbra 2018 bude prebiehať zber starého papiera. Ráno od 7.30 do 8.00 a poobede od 16.00 do 17.00 pri kotolni školy (treba ísť okolo školskej jedálne ďalej ku budove školy).

 • 9. 10. 2018

  Stránka by už mala byť funkčná. Ďakujeme za zhovievavosť.

 • 5. 10. 2018

  Zasadanie Rady školy bude v stredu 10.10.2018 o 18.00 v zborovni školy.

  Program:

  1. Otvorenie

  2. Prerokovanie a schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

  3. Finančná správa za prvý polrok 2018

  4. Vízia získavania nových učiteľov nielen nutnou kvalifikáciou, ale aj kvalitnou úrovňou, ktorú vedia dobrí učitelia zabezpečiť našim deťom

  5. Harmonogram ukončenia stavebných prác v areáli školy

  6. Rôzne

  7. Záver

 • 3. 10. 2018

  Jazykový týždeň pre žiakov 4. ročníka bude v termíne od 15.10. do 19.10.

  Jazykový týždeň pre žiakov 5. ročníka bude v termíne od 22.10. do 26.10.

  Ostatné informácie oznámené nižšie sú platné.

 • 2. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Výchovný poradca

 • 2. 10. 2018

  Vážení rodičia,
  podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5 udeľuje na 29.10.2018 (pondelok) žiakom 1. - 9. ročníka základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkovo - organizačných dôvodov.
  Ďakujeme za pochopenie.

 • 25. 9. 2018

  Od pondelka 1.októbra 2018 začínajú u nás v škole jazykové týždne.

  Termíny:

  1.10. - 5.10. žiaci 3. ročníka (4 hodiny denne), žiaci 6. ročníka (5 hodín denne)

  8.10. - 12.10. žiaci 7. a 8. ročníka (5 hodín denne)

  POZOR ZMENA! 15.10. - 19.10. žiaci 4. ročníka (4 hodiny denne), žiaci 5. ročníka (5 hodín denne)

  Informácie:

  Zoznamy žiakov a umiestnenie do učební bude vždy zverejnené najneskôr v pondelok.

  Každý deň po skončení vyučovania na jazykovom týždni, žiak odchádza do svojej triedy a tam pokračuje

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hargašova 5
  841 06 Bratislava

  email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
 • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete