Menu

Sobota 15. 8. 2020

Naši úspešní žiaci

Zapojenie do projektov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

 • 8. 7. 2020

  Žiadame rodičov detí, ktoré navštevujú letný ŠKD a prichádzajú do kolektívu detí po prestávke trvajúcej 3 a viac po sebe idúcich dní, že musia ráno v deň nástupu do letného ŠKD odovzdať pani vychovávateľke vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 • 2. 7. 2020

  Vážení rodičia,

  počas letných prázdnin sú každú stredu stránkové hodiny od 10.00 do 12.00.

  V týždni od 27.júla do 31.júla je škola pre čerpanie dovolenky zatvorená.

 • 2. 7. 2020

  Letné prázdniny sú v období od 1.júla 2020 do 31.augusta 2020.

  Všetkým žiakom želáme krásne chvíle oddychu!

 • 30. 6. 2020

  Vážení rodičia,

  dnešným dňom (30.6.2020) je prihlasovanie a odhlasovanie do/z letného ŠKD uzatvorené.

 • 26. 6. 2020

  Vážení rodičia, (celý oznam po kliknutí na VIAC)

  z dôvodu pandemickej situácie (COVID-19), čerpania pandemického OČR a možnosti zaradenia sa rodičov do pracovného procesu sme pre Vaše deti pripravili letný ŠKD.

  Termín: 1.7. - 24.7.2020

  Čas: 8.00 - 16.00 (celodenná prevádzka s obedom), na obed je dieťa automaticky prihlásené

  Miesto: pavilón A - 1.stupeň, nástup o 8.00, vyzdvihnutie od 15.30 do 16.00.

  Cena: 30 € za pobyt (cena sa neprepočítava)

  Obed:počet obedov krát 2,70 € (platbu treba uskutočniť tak, aby 1.7.2020 bola na účte Compass Group)

 • 23. 6. 2020

  Vyhodnotenie školského roka a rozdávanie vysvedčení v triedach od 8.00 do 10.00

  Obed od 10.30 do 12.30

  ŠKD od 10.00 do 13.00

 • 19. 6. 2020

  Žiaci, ktorí prichádzajú do školy prvýkrát od otvorenia škôl musia pri vstupe do školy odovzdať vyplnené a zákonným zástupcom podpísané VYHLÁSENIE.

 • 19. 6. 2020

  Pokyny riaditeľky školy k otvoreniu škôl - DODATOK platný od 22.06.2020

 • 17. 6. 2020

  Vážení rodičia, (oznam treba rozkliknúť dolu VIAC)

  - od 22.6. na vyučovaní účasť žiakov 1. a 2. stupňa - stále na báze dobrovoľnosti

  - nástup žiakov medzi 7.35 - 7.55

  - vyučovanie triednych kolektívov žiakov 1. a 2. stupňa v kmeňových triedach

  - vyučovanie 22.6. a 23.6.: 1. stupeň 4 vyučovacie hodiny

  2. stupeň vyučovanie podľa štandardného rozvrhu hodín

  - od 24.6. pobyt žiakov v škole: 1. stupeň 4 vyučovacie hodiny

  2. stupeň 5 vyučovacích hodín

 • 16. 6. 2020

  Vážení rodičia,

  od 1.júla do 24.júla škola ponúka pre deti letný školský klub. Záujem bol zisťovaný dotazníkom cez Edupage. Prihlásené deti dostali dnes papierovú prihlášku na potvrdenie záujmu.

  Prevádzka letného školského klubu bude v pracovné dni od 8.00 do 16.00. Obed pre deti je zabezpečený.

  Cena za pobyt v letnom školskom klube je 30€.

  Cena za 1 obed je 2,70€ (bez dotácie).

  V prípade dodatočného záujmu (tí, ktorí cez dotazník dieťa neprihlásili), treba kontaktovať pani riaditeľku.

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
  Hargašova 5
  841 06 Bratislava

  email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
 • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete