Prihláška na štúdium na našej škole

Prihlášku treba vyplniť, odoslať, vytlačiť, podpísať obidvomi zákonnými zástupcami a priniesť na riaditeľstvo školy (týka sa to žiakov 2. - 9.ročníka po konzultácii s pani riaditeľkou).

Uchádzači o zápis do 1.ročníka ZŠ si zvolia tlačidlo: Vyplniť novú prihlášku: Prihláška 1.roč. Elektronická prihláška bude prístupná do 10.4.2021. Viac informácií sa dozviete po vyplnení a odoslaní prihlášky v záverečnom texte. !Elektronický zápis do 1.ročníka je ukončený!

ŽIADAME O VYPĹŇANIE AJ S DIAKRITIKOU (DĹŽNE, MÄKČENE). ĎAKUJEME.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Ďakujeme za vyplnenie formulára prihlášky.

 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
   • 02/65956115
   • IČO 036070998
   • DIČ 2021601538
   • Hargašova 5 841 06 Bratislava
   • zshargasova@zahorskabystrica.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje