Menu

 • Letný ŠKD - vyhlásenie o bezinfekčnosti

  8. 7. 2020

  Žiadame rodičov detí, ktoré navštevujú letný ŠKD a prichádzajú do kolektívu detí po prestávke trvajúcej 3 a viac po sebe idúcich dní, že musia ráno v deň nástupu do letného ŠKD odovzdať pani vychovávateľke vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 • Stránkové hodiny počas letných prázdnin

  2. 7. 2020

  Vážení rodičia,

  počas letných prázdnin sú každú stredu stránkové hodiny od 10.00 do 12.00.

  V týždni od 27.júla do 31.júla je škola pre čerpanie dovolenky zatvorená.

 • Letné prázdniny

  2. 7. 2020

  Letné prázdniny sú v období od 1.júla 2020 do 31.augusta 2020.

  Všetkým žiakom želáme krásne chvíle oddychu! 

 • Letný ŠKD - informácia

  30. 6. 2020

  Vážení rodičia,

  dnešným dňom (30.6.2020) je prihlasovanie a odhlasovanie do/z letného ŠKD uzatvorené.

 • Letný ŠKD

  26. 6. 2020

  Vážení rodičia, (celý oznam po kliknutí na VIAC)

  z dôvodu pandemickej situácie (COVID-19), čerpania pandemického OČR a možnosti zaradenia sa rodičov do pracovného procesu sme pre Vaše deti pripravili letný ŠKD.

  Termín: 1.7. - 24.7.2020

  Čas: 8.00 - 16.00 (celodenná prevádzka s obedom), na obed je dieťa automaticky prihlásené

  Miesto: pavilón A - 1.stupeň, nástup o 8.00, vyzdvihnutie od 15.30 do 16.00.

  Cena: 30 € za pobyt (cena sa neprepočítava)

  Obed:počet obedov krát 2,70 € (platbu treba uskutočniť tak, aby 1.7.2020 bola na účte Compass Group)

  Je možnosť zistiť si stav finančného kreditu Vášho dieťaťa v stravovacom systéme po prihlásení alebo u pani Gašparíkovej na čísle 0907 827 049.

  Náplň letného ŠKD: rekreačno - oddychová činnosť doplnená didaktickými hrami rôzneho zamerania, pobytom v prírode a inou činnosťou podľa usmernenia pani vychovávateliek.

 • Organizácia 30.6.2020

  23. 6. 2020

  Vyhodnotenie školského roka a rozdávanie vysvedčení v triedach od 8.00 do 10.00

  Obed od 10.30 do 12.30

  ŠKD od 10.00 do 13.00

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  19. 6. 2020

  Žiaci, ktorí prichádzajú do školy prvýkrát od otvorenia škôl musia pri vstupe do školy odovzdať vyplnené a zákonným zástupcom podpísané VYHLÁSENIE

 • Pokyny riaditeľky k otvoreniu školy - DODATOK č.2

  19. 6. 2020

  Pokyny riaditeľky školy k otvoreniu škôl - DODATOK platný od 22.06.2020 

 • Organizácia vyučovania od 22.6. do 26.6.2020

  17. 6. 2020

  Vážení rodičia, (oznam treba rozkliknúť dolu VIAC)

  - od 22.6. na vyučovaní účasť žiakov 1. a 2. stupňa - stále na báze dobrovoľnosti

  - nástup žiakov medzi 7.35 - 7.55

  - vyučovanie triednych kolektívov žiakov 1. a 2. stupňa v kmeňových triedach

  - vyučovanie 22.6. a 23.6.: 1. stupeň 4 vyučovacie hodiny 

                                             2. stupeň vyučovanie podľa štandardného rozvrhu hodín

  - od 24.6. pobyt žiakov v škole: 1. stupeň 4 vyučovacie hodiny

                                                     2. stupeň 5 vyučovacích hodín

  - ŠKD do 16.30

  - 25.6. FOTOGRAFOVANIE triednych kolektívov

  - obed si treba individuálne zabezpečiť štandardným spôsobom

  - žiaci, ktorí prichádzajú do školy prvýkrát po koronakríze, musia odovzdať pri vstupe do budovy

    vyplnené a podpísané TLAČIVO

  - žiaci musia rešpektovať všetky platné hygienické opatrenia

 • Letný školský klub detí

  16. 6. 2020

  Vážení rodičia,

  od 1.júla do 24.júla škola ponúka pre deti letný školský klub. Záujem bol zisťovaný dotazníkom cez Edupage. Prihlásené deti dostali dnes papierovú prihlášku na potvrdenie záujmu. 

  Prevádzka letného školského klubu bude v pracovné dni od 8.00 do 16.00. Obed pre deti je zabezpečený.

  Cena za pobyt v letnom školskom klube je 30€.

  Cena za 1 obed je 2,70€ (bez dotácie). 

  V prípade dodatočného záujmu (tí, ktorí cez dotazník dieťa neprihlásili), treba kontaktovať pani riaditeľku.

 • Pokyny riaditeľky k otvoreniu školy - DODATOK

  12. 6. 2020

  Pokyny riaditeľky školy k otvoreniu škôl - DODATOK platný od 15.06.2020 

 • Organizácia vyučovania od 15.6. do 19.6.2020

  11. 6. 2020

  Vážení rodičia,

  žiaci 2.stupňa: - pokračovať v dištančnom vzdelávaní

  žiaci 1.stupňa: účasť stále na báze dobrovoľnosti

  - nástup všetkých žiakov medzi 7.35 - 7.55

  - vyučovanie celých triednych kolektívov od 8.00 do 11.40

  - ŠKD do 16.30

  - obedy od 11.45 do 13.45

  - umiestnenie žiakov v učebniach sa nemení

  - zrušené meranie teploty pred vstupom do školy

  TLAČIVO bezinfekčnosť treba priniesť v prípade, že dieťa nastupuje do školy po prvýkrát od zatvorenia škôl a v prípade, že nebolo v škole tri dni

   

 • Usmernenie k pohybu v školskom areáli

  3. 6. 2020

  Vážení rodičia,

  žiadame Vás o rešpektovanie pokynov v súvislosti s prijatými opatreniami RÚVZ pre zabezpečovaní prevádzky základnej školy a materskej školy v mestskej časti. Predovšetkým:

  • zákazu pohybu osôb v areáli školy v časoch vyhradených pre deti a žiakov školy počas dňa a to od 7:30 do 17:00,
  • zákazu zhromažďovania rodičov v areáli školy okrem času nevyhnutom na odovzdanie a prevzatie dieťaťa.

  Za pochopenie ďakujeme.                          

  PaedDr. Zuzana Kaliariková - riaditeľka

 • Stravovanie v ŠJ - oznam

  30. 5. 2020

  Od pondelka 1.6.2020 sa obnovujú služby školskej jedálne. Dôkladne si prečítajte nasledovné informácie týkajúce sa aj objednávania stravy a výberu výdajného miesta. Stravu je možné objednať do 31.5.2020 do 15.00

  INFORMÁCIE 

 • Pokyny riaditeľky k otvoreniu školy od 1.6.2020

  27. 5. 2020

  Pokyny riaditeľky  k otvoreniu školy a školského klubu detí od 1.6.2020 

  Príloha č.2 - Vyhlásenie (o zdravotnom stave žiaka, o bezinfekčnosti prostredia, rodičia vyplnia, podpíšu a odovzdajú pri nástupe do školy)

 • Otvorenie škôl - ZMENA

  27. 5. 2020

  Podľa rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ s MŠ, Hargašova 5 sa od 1.6.2020 otvára 1.stupeň, t.z. 1. - 4. ročník. Z dôvodu plynulého pokračovania dištančného vzdelávania žiakov 2.stupňa sa 5. ročník neotvára a žiaci pokračujú v doterajšom spôsobe vyučovania.

 • Otvorenie škôl - oznam

  20. 5. 2020

  Vážení rodičia,

  od 1. júna 2020 sa na základe rozhodnutí zriaďovateľov škôl a usmernenia ministerstva školstva majú otvoriť školy pre žiakov 1. - 5. ročníka. V týchto dňoch zisťujeme záujem o nástup do školy od 1.6.2020. Ďalšie informácie o prevádzke a fungovaní školy a školského klubu detí vám budú oznámené do 27.5.2020. Preto vás žiadame o trpezlivosť.

  Ďakujeme za pochopenie.                                                 Kaliariková - riaditeľka školy

  ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA dané MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA

 • Vyzdvihnutie vecí zo skriniek v škole

  6. 5. 2020

  Vážení rodičia,

  v stredu 13.5.2020 v čase od 9.00 do 11.30 si môžete, v prípade záujmu, prísť pre veci vašich detí, ktoré majú v skrinkách.

 • Zápis do materskej školy (ZŠ s MŠ, Hargašova 5)

  30. 4. 2020

  Zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 prebieha od 30.4.2020 do 31.5.2020 bezkontaktne.

  Viac informácií 

 • Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ

  24. 3. 2020

  Vážení rodičia,

  už iba do štvrtka 30.4.2020 môžete zapísať vaše dieťa do 1. ročníka ZŠ s MŠ Hargašova 5.

  Zápis detí do 1. ročníka, ktorý sa mal konať v dňoch 3. a 4. apríla 2020 bol zrušený. Deti sa do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 budú zapisovať bez ich účasti iba elektronicky v období od 15.4.2020 do 30.4.2020. Žiadame termín dodržať.

  Prihlášky podané pred termínom zápisu sú platné, netreba posielať nové.

  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA  len pre budúcich prvákov!

  INÉ DOKUMENTY spojené so zápisom - žiadosť o ŠKD, žiadosť o odklad, žiadosť o predčasné zaškolennie, ...)

  OBJEDNÁVKA pomôcok pre prváka (môžete využiť môžnosť elektronickej objednávky, pomôcky budú dodané do školy, kde ich dieťa v septembri dostane)

  Organizácia zápisu do 1. ročníka ZŠ s MŠ Hargašova 5, BA 

strana:

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
  Hargašova 5
  841 06 Bratislava

  email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
 • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete