• Nástup do školy po vianočných prázdninách

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      V novom roku želám všetkým hlavne pevné zdravie. 

      Po vianočných prázdninách dňa 10.1.2022 sa začína prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov našej školy. 

      V tejto neistej epidemickej situácii sa budeme naďalej riadiť Školským semaforom. Podľa platnej vyhlášky ÚVZ budú naďalej v škole povinné rúška.

      Zuzana Kaliariková, riaditeľka ZŠ s MŠ Hargašova

     • Prevádzka školy od 13.12.2021

     • Vážení rodičia, 

      na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2021/21911:2-A1810 je prezenčné vyučovanie pre žiakov 2.stupňa od 13.12.2021 zakázané. 

      Žiaci 2.stupňa sa od pondelka 13.12.2021 budú vyučovať online - dištančne podľa pôvodného rozvrhu hodín (platného od septembra). Vyučované budú všetky predmety okrem výchov – TŠV, HUV, VYV, THD, NBV, ETV.

      Dištančné vyučovanie je povinné preto treba vymeškané vyučovacie hodiny ospravedlniť.

      Obedy v školskej jedálni sú pre žiakov 2.stupňa zrušené.

      ROZHODNUTIE

      Žiaci 1.stupňa sa budú vyučovať prezenčne podľa upravenej prevádzky školy od 29.11.2021.

      Na základe nízkej dochádzky žiakov do ŠKD od 29.11.bude prevádzka ŠKD od 6.12. upravená nasledovne:

      - pre žiakov 4.ročníka bude ŠKD skrátený do 14,00 hod.

      - pre ročníky 1.-3. bude ŠKD skrátený do 16,30 hod.

      V školskej jedálni sa bude variť od 6.12.2021 len jedno jedlo pre žiakov 1.stupňa, na ktoré sú všetci žiaci 1.stupňa prihlásení. Ak na obed nepôjdu, rodičia si musia obed odhlásiť.

      PaedDr.Zuzana Kaliariková, riaditeľka

     • Prevádzka školy od 6.12.2021

     • Vážení rodičia, 

      na základe vyhlášky RÚVZ č.276 je prezenčné vyučovanie pre žiakov 2.stupňa od 6.12.2021 zakázané.

      Žiaci 2.stupňa sa od pondelka 6.12.2021 budú vyučovať online - dištančne podľa pôvodného rozvrhu hodín (platného od septembra). Vyučované budú všetky predmety okrem výchov – TŠV, HUV, VYV, THD, NBV, ETV.

      Dištančné vyučovanie je povinné preto treba vymeškané vyučovacie hodiny ospravedlniť.

      Obedy v školskej jedálni sú pre žiakov 2.stupňa zrušené.

       

      Žiaci 1.stupňa sa budú vyučovať prezenčne podľa upravenej prevádzky školy od 29.11.2021.

      Na základe nízkej dochádzky žiakov do ŠKD od 29.11.bude prevádzka ŠKD od 6.12. upravená nasledovne:

      - pre žiakov 4.ročníka bude ŠKD skrátený do 14,00 hod.

      - pre ročníky 1.-3. bude ŠKD skrátený do 16,30 hod.

      V školskej jedálni sa bude variť od 6.12.2021 len jedno jedlo pre žiakov 1.stupňa, na ktoré sú všetci žiaci 1.stupňa prihlásení. Ak na obed nepôjdu, rodičia si musia obed odhlásiť.

      PaedDr.Zuzana Kaliariková, riaditeľka

      VYHLÁŠKA č.276

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
   • 02/65956115
   • IČO 036070998
   • DIČ 2021601538
   • Hargašova 5 841 06 Bratislava
   • zshargasova@zahorskabystrica.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje