Menu

 • Príchod z lyžovačky

  18. 1. 2019

  Vážení rodičia,

  dnes 18.1.2019 o 19.00 je plánovaný návrat žiakov 7.ročníka z lyžiarskeho výcviku.

 • 13. 1. 2019

  Aktualizovali sme modul Pripravované aktivity

 • Lyžiarsky výcvik

  11. 1. 2019

  Žiaci 7.ročníka odchádzajú dňa 14.1.2019 na lyžiarsky výcvik. Návrat je plánovaný na 18.1.2019.

  Pedagogický dozor je zabezpečený nasledujúcim pedagógmi: 

  Mgr. Brňák Martin, Mgr. Dudík Šimon, Mgr. Šulovská Tatiana.

  Všetky potrebné informácie boli žiakom a ich rodičom oznámemé v predchádzajúcich dňoch.

 • Želanie

  20. 12. 2018

  Klik na obrázok pre lepšiu čitateľnosť.

 • Vianočné prázdniny

  17. 12. 2018

  V termíne od 22.12.2018 do 7.1.2019 budú vianočné prázdniny.

  Vyučovanie podľa rozvrhu začne od utorka 8.1.2019.

 • Vianočné tvorivé dielne - ŠKD

  13. 12. 2018

  V stredu 19.12.2018 sa od 15.00 budú konať tradičné Vianočné tvorivé dielne v ŠKD.

 • Skrátenie prevádzky ŠKD

  13. 12. 2018

  V piatok 14.12.2018 bude z organizačno-prevádzkových dôvodov skrátená prevádzka ŠKD do 17.00.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Na nový level!

  13. 11. 2018

  Naša škola sa zapojila do súťaže "Na nový level". Hlasovať za našu školu môžete do 31.12.2018.

  Viac o suťaži

 • Informácia

  7. 12. 2018

  V pondelok 10.12.2018 od 14.00 nebude tiecť voda vo všetkých budovách školy z dôvodu opravy vodovodného potrubia. Treba rátať s obmedzeným používaním toaliet a pitnej vody.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Rodičovské združenie

  3. 12. 2018

  Pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 10.12.2018 o 17.00.

 • Testovanie 5/2008

  20. 11. 2018

  Dňa 21.11.2018 bude prebiehať Testovanie 5/2018 určené pre žiakov 5. ročníka. Testovanie začína o 8.00. Žiaci prichádzajú do školy do 7.55. Po skončení testovania o 11.30 odchádzajú žiaci domov.

 • Riaditeľské voľno pre žiakov 2. stupňa - Testovanie 5/2018

  12. 11. 2018

  Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava  

  udeľuje na dňa 21.11.2018 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov 6. – 9. ročníka 

  z organizačných dôvodov (Testovanie 5-2018).

  Žiaci 1. – 4. ročníka majú riadne vyučovanie. 

  Školský klub detí a Zariadenie školského stravovania bude v riadnej prevádzke.  

  Ďakujeme za pochopenie.                                                     

 • Poďakovanie

  12. 11. 2018

  Vážení rodičia, žiaci našej základnej školy a deti našej materskej školy,

  ďakujeme Vám za účasť na jesennej brigáde konanej v sobotu 10.novembra 2018.

  Ď A K U J E M E!

 • Jesenná brigáda

  26. 10. 2018

  Vážení rodičia,

  v sobotu 10. novembra 2018 sa od 9.00 koná jesenná brigáda v areáli školy, na ktorú vás pozývame.

  LETÁČIK 

 • Prehliadka športovej haly

  24. 10. 2018

  V mene zriaďovateľa ZŠ s MŠ vás pozývame v sobotu 27.10.2018 v čase od 12.00 do 13.00 na prehliadku rozostavanej športovej haly spojenú s prezentáciou úpravy školského areálu. 

  Oznam na oficiálnej stránke Záhorskej Bystrice

 • Riaditeľské voľno

  2. 10. 2018

  Vážení rodičia,
  podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Hargašova 5 udeľuje  na 29.10.2018 (pondelok) žiakom 1. - 9. ročníka základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkovo - organizačných dôvodov.
  Ďakujeme za pochopenie.

 • 18. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Pripravované aktivity

 • Jesenný zber papiera

  14. 10. 2018

  Od 15.októbra do 26.októbra 2018 bude prebiehať zber starého papiera. Ráno od 7.30 do 8.00 a poobede od 16.00 do 17.00 pri kotolni školy (treba ísť okolo školskej jedálne ďalej k budove školy). 

 • Informácia

  9. 10. 2018

  Stránka by už mala byť funkčná. Ďakujeme za zhovievavosť.

 • Zasadanie Rady školy

  5. 10. 2018

  Zasadanie Rady školy bude v stredu 10.10.2018 o 18.00 v zborovni školy.

  Program:

  1. Otvorenie

  2. Prerokovanie a schválenie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

  3. Finančná správa za prvý polrok 2018

  4. Vízia získavania nových učiteľov nielen nutnou kvalifikáciou, ale aj kvalitnou úrovňou, ktorú vedia dobrí učitelia zabezpečiť našim deťom

  5. Harmonogram ukončenia stavebných prác v areáli školy

  6. Rôzne

  7. Záver

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hargašova 5
  841 06 Bratislava

  email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
 • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete