Menu

Compass Group Slovakia

Od 1. februára 2017 spoločnosť Eurest spol. s r.o. zmenila svoje meno na Compass Group Slovakia s r.o.


Elena Gašparíková– zástupca spoločnosti v školskej reštaurácii 
+421 907 827 049skola.1930@compass-group.sk   

       
Michal Kintler – regionálny riaditeľ prevádzky  +421 907 814 193             

Vážení rodičia,       

stravovanie v škole, ktorú navštevuje Vaše dieťa bude od 1. septembra 2014 zabezpečovať spoločnosť Compass Group Slovakia s.r.o. Je to spoločnosť, ktorá v Slovenskej republike pôsobí od roku 1991. V školskom stravovaní ponúka služby, ktoré patria medzi nadštandardné. Spoločnosť je zaregistrovaná v sieti školských zariadení a pri svojej činnosti dôkladne dbá na dodržiavanie platnej legislatívy, ktorá sa vzťahuje na školské stravovanie. Školská reštaurácia ponúka svojim stravníkom nasledujúci spôsob stravovania:       

 • Žiaci 2.- 9. ročníka si majú možnosť vybrať z ponuky 4 hlavných jedál.
 • Jedlá sa objednávajú vopred cez elektronický stravovací systém.
 • Menu sa skladá z polievky, hlavného jedla, nápoja, prípadne doplnku.
 • Obedy možno objednať prostredníctvom komunikačného portálu, ktorý nájdete na internetovej adrese https://zshargasovaba.eurest.sk:8443/food 

Pre úspešný vstup do školského systému stravovania spoločnosti Compass Group Slovakia s.r.o.
si dovoľujeme uviesť niekoľko zásadných informácií a postupov, ktoré je potrebné dodržať:  

AKO FUNGUJE KOMUNIKAČNÝ PORTÁL       

Na komunikačnom portáli https://zshargasovaba.eurest.sk:8443/food  sú možné nasledovné činnosti:       

 •   Objednať stravu pre dieťa aj niekoľko dní vopred výberom z jedálneho lístka
 •   Stornovať objednanú stravu (napríklad v prípade choroby dieťaťa)
 •   Zistiť aktuálny stav nevyčerpaných financií
 •   Sledovať prehľad o stravovaní a bezhotovostných nákupoch v bufete
 •   Zmena hesla a osobných údajov        

 

PODMIENKY ORGANIZÁCIE REŽIMU STRAVOVANIA

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.):       

 • Je potrebné odhlásiť stravu najneskôr do 15,00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.
 • Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň.
 • V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 12,00- 13,00 hod., avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.
 • Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 • Evidencia stravy je na základe identifikačného prívesku s elektronickým čipom, ktorý obdrží stravník u vedúcej ŠJ ( bližšie informácie sú na stránkach školy )

 

PRIHLÁSENIE DO STRAVOVACIEHO PORTÁLU  

Váš prístup do stravovacieho systému:       

Prihlasovacie meno: osobné číslo - dostanete v bufete školy (2. pavilón)       

Heslo: číslo čipu       

(Heslo si, ihneď po prvom prihlásení do systému zmeňte. Platnosť nového hesla bude vždy 365 dní od poslednej zmeny.)       

 

IDENTIFIKAČNÝ PRÍVESOK   

Identifikačný prívesok s elektronickým čipom slúži na:       

 • Odber jedla v jedálni. Žiak sa priložením prívesku k čítaciemu zariadeniu identifikuje a na základe objednávky mu bude vydané jedlo.
 • Objednávanie jedál na ďalšie dni vopred na objednávkovom termináli v jedálni.
 • Nákup desiatového a doplnkového sortimentu v bufete do rodičmi povolených hodnôt limitov, pokiaľ je stav konta kladný. Výška tohto limitu je prednastavená na hodnotu 0€, čo znamená, že deti nebudú mať možnosť nakupovať bezhotovostne v bufete pokiaľ to rodičia neumožnia. O zmenu nastavenia denného, prípadne mesačného limitu, požiadajte zodpovednú osobu v školskej reštaurácii na e-mailovej adrese skola.1930@compass-group.sk
 • Dobitie osobného konta v hotovosti v bufete.
 • Identifikačný prívesok zapožičia spoločnosť Compass Group Slovakia s.r.o. zdarma.

            V prípade straty je možné zakúpiť nový čip za cenu 5 €.    

KONTO STRAVNÍKA   

Každý žiak má v stravovacom systéme vedené vlastné osobné číslo konta. Osobné číslo zároveň slúži aj ako prihlasovacie meno do stravovacieho portálu.       

 • Číslo účtu vo VÚB banke na zasielanie platieb za stravu:

formát IBAN: SK30 0200 0000 0033 3486 4451       

starý formát: 3334864451/0200       

 • Pridelený osobný variabilný symbol pre platby:

Každý žiak má vlastný variabilný symbol pre svoje osobné konto, podľa ktorého bude platba automaticky priradená. Z tohto dôvodu prosíme o presné zadávanie variabilného symbolu pri odosielaní platieb.       


Objednávanie stravy bude možné len v prípade, že bude na osobnom konte stravníka dostatok finančných prostriedkov.    

      

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
  Hargašova 5
  841 06 Bratislava

  email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
 • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete