Menu

Krúžky

 

KRÚŽKY – šk.r. 2019/2020

KRÚŽKY, NA KTORÉ SA DALI POUŽIŤ VZDELÁVACIE POUKAZY

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Termín krúžku

Pre koho

Florbal – mladšia prípravka

Dudík

Tréningy

1. – 2. ročník

Florbal – staršia prípravka

Dudík

Tréningy

3. – 4. ročník

Florbal - mladší žiaci

Dudík

Tréningy

5. - 7. ročník

Florbal – starší žiaci

Dudík

Tréningy

7. - 9. ročník

Basketbal Brňák Utorok 14.00 - 15.30 od 3. ročníka
Debatný krúžok Šujanová Štvrtok 14.00 - 15.30 2. stupeň

Príprava na Testovanie 9 - SJL

Šteffeková

Utorok 14.00 - 15.30

9. ročník

Príprava na Testovanie 9 - MAT Cigániková Utorok 14.00 - 15.30 9. ročník

Klub priateľov a ochrany prírody

Hurbanič, Bilačič

Utorok 15.00 - 16.00

3. – 7. ročník

Programovanie

Kováč

Pondelok 15.30 – 17.00

3. - 4. ročník

Programovanie a robotika Kováč Pondelok 17.00 - 18.30 pre 2. stupeň

Krúžky v školskej knižnici

Čitateľkovia

Úlet s knihou

Knihomoľ

 

Mikolášiková

Kolenová

Šteffeková

 

Pondelok 14.00 - 15.00

Streda 14.00 - 15.30

Štvrtok 14.00 - 15.30

 

pre 1. a 2. stupeň

pre 1. a 2. stupeň

pre 1. a 2. stupeň

 

PLATENÉ KRÚŽKY

KRÚŽKY, NA KTORÉ SA NEDALI POUŽIŤ VZDELÁVACIE POUKAZY

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Termín krúžku

Pre koho

Lego krúžok

Lektor z Lego krúžku

Piatok 14 – 15 

1. stupeň

Platený krúžok, https://tvorivestavebnice.sk/skoly-s-lego-kruzkom/

Šachový krúžok

Lektor z Šachového krúžku

Streda 14.30 -15.30

prihlásení žiaci

Platený krúžok, http://sachovaakademia.sk/sachove-kruzky/

International House

Lektori školy IH                                                                    

Pondelok - čas poslaný rodičom

Štvrtok - čas poslaný rodičom

1.- 7. ročník

ZUŠ J.Kresánka

Odbor výtvarný

Odbor hudobný

Odbor tanečný

Vyučujúci ZUŠ J.Kresánka

 

 

 

SZUŠ Ružová dolina

 

Odbor dramatický

Kreatívne písanie

Odbor výtvarný 1

Odbor výtvarný 2

Počítačová grafika

Vyučujúci SZUŠ Ružová dolina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Sýkorová

0903 757 555

sykorova@suzus.sk

 

 


 
 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete