Menu

Krúžky

 

PONUKA KRÚŽKOV – šk.r. 2018/2019

 

KRÚŽKY, NA KTORÉ SA DAJÚ POUŽIŤ VZDELÁVACIE POUKAZY

(na ktoré ZŠ prijímala vzdelávacie poukazy)

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Termín krúžku

Pre koho

Florbal – starší žiaci

Dudík

Streda 18.00 - 20.00

Starší žiaci 6. – 9. ročník

Florbal – mladší žiaci

Dudík

Streda 16.00 - 18.00 

Mladší žiaci 4. – 6. ročník

Florbal – športová príprava

Dudík

Streda 14.00 - 16.00

Žiaci 1. stupňa

Do krúžku FLORBAL sa v tomto školskom roku neprijímajú noví členovia!

Príprava na Testovanie 9 - MAT

Krettová

Štvrtok 14.00 - 15.30

9. ročník

Príprava na Testovanie 9 - SJL

Mikolášiková

Štvrtok 14.00 - 15.30

9. ročník

Klub priateľov a ochrany prírody

Poľovnícky zväz

Utorok 15.00 

3. – 6. ročník

Stolnotenisový klub TTC Záhorská Bystrica

Členovia TTC Záhorská Bystrica

pondelok, utorok, streda, štvrtok od 16.00 do 18.00

1.stupeň

Ruský jazyk

Betíková

Utorok 14 - 15.30 

2. stupeň

Hravá nemčina

Zámečníková

Utorok 14 – 15.30

5. a 6. ročník

Programovanie

Robotika

Kováč

Pondelok 15.30 – 17

Pondelok 17 – 18.15

Od 3. ročníka

Hudobno – pohybový krúžok

Kirňaková

Pondelok

Žiaci 1. stupňa

Máme radi knihy

(krúžok školskej knižnice)

Zámečníková

Pondelok 13.30 - 14.30

Streda 13.30 - 14-30

Žiaci 1. a 2. stupňa

 

PLATENÉ KRÚŽKY

KRÚŽKY, NA KTORÉ SA NEDAJÚ POUŽIŤ VZDELÁVACIE POUKAZY

(na ktoré ZŠ neprijímala vzdelávacie pokazy)

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Termín krúžku

Pre koho

Veda nás baví Lektor z Veda nás baví Streda 14 - 15 1. a 2.stupeň

Lego krúžok

Lektor z Lego krúžku

Piatok 14 – 15 

1. stupeň

Platený krúžok, https://tvorivestavebnice.sk/skoly-s-lego-kruzkom/

Šachový krúžok

Lektor z Šachového krúžku

Utorok 15 -16

 

Platený krúžok, Prvá hodina 25.9. http://sachovaakademia.sk/sachove-kruzky/

International House

Lektori školy IH

Rozvrh poslaný rodičom

1.- 6. ročník

ZUŠ J.Kresánka

Odbor výtvarný

Odbor hudobný

Odbor tanečný

Vyučujúci ZUŠ J.Kresánka

Rozvrh po dohode s rodičom

ROZVRH

 

SZUŠ Ružová dolina

Sýkorová

0903 757 555

sykorova@suzus.sk

Po dohode

 

 

 


 
 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete