Menu

Organizačná štruktúra

 

Vedenie ZŠ s MŠ

riaditeľka

PaedDr. Zuzana Kaliariková

ZŠ s MŠ

 

zástupkyňa

Mgr. Mária Šebíková

pre ZŠ

 

 

Trieda

Triedny učiteľ - šk.r. 2018/2019

1.A

Mgr. Zuzana Dudíková

1.B

Mgr. Valéria Kirňaková

1.C

Mgr. Marta Reinvartová

2.A

Mgr. Hana Miklovičová

2.B

Mgr. Tatiana Šulovská

2.C

Eva Gúcka, M.A

3.A

Mgr. Helena Straková

3.B

Mgr. Iveta Říhová

3.C

Mgr. Slávka Vógelová

4.A

Mgr. Lenka Banášová

4.B

Mgr. Katarína Bočkayová

4.C

Mgr. Šimon Dudík

5.A

Mgr. Katarína Janošková

5.B

Mgr. Lucia Poliaková

6.A

Mgr. Monika Mikolášiková

6.B

Mgr. Monika Zámečníková

7.A

PaedDr. Marianna Cigániková, PhD.

7.B

Mgr. Beata Hromeková

8.A

Mgr. Michal Ilko

9.A

Mgr. Jana Krettová

9.B

Mgr. Martin Brňák

 

 

Netriedni učitelia

 

Mgr. Viera Betíková

 

Mgr. Jana Blažíčková – výchovný poradca

 

PaedDr. Daniela Kmeťová

 

Mgr. Rudolf Rehák

 

Mgr. Anna Urbanová

 

 

 

PhDr. Bibiána Bérešová – špeciálny pedagóg

 

Ing. Mgr. Ingrid Fesičová – asistent učiteľa

 

 

Vychovávateľka ŠKD - 2018/2019

1.odd.

Viera Šušoliaková

2.odd.

Ing. Patrícia Vargová

3.odd.

Mgr. Margita Benadiková

4.odd.

Mária Sajanová

5.odd.

Helena Ostertágová

6.odd.

Mgr. Iveta Říhová

7.odd.

Mgr. Tatiana Šulovská

8.odd.

Beata Jančoková

9.odd.

Ing. Dana Gregušová

 

 

Nepedagogický personál

 

Kristína Marošová – asistentka riaditeľky, PaM

 

Ing. Ľubica Horváthová - ekonómka

 

Miloš Macánek – školsník, kurič, záhradník

 

Jaroslava Macánková - upratovačka

 

Anna Vasiová - upratovačka

 

Anna Hudecová ml. - upratovačka

 

Anna Hudecová st. - upratovačka (zástup)

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete