Menu

Organizačná štruktúra

 

Vedenie ZŠ s MŠ

riaditeľka

PaedDr. Zuzana Kaliariková

ZŠ s MŠ

 

zástupkyňa

Mgr. Mária Šebíková

pre ZŠ

 

 

Trieda

Triedny učiteľ - šk.r. 2019/2020

1.A

Mgr. Hana Miklovičová

1.B

Mgr. Tatiana Šulovská

1.C

1.D

Mgr. Katarína Bočkayová

Mgr. Valéria Kirňaková

2.A

Mgr. Zuzana Dudíková

2.B

Mgr. Miroslava Frušová

2.C

Mgr. Marta Reinvartová

3.A

Mgr. Lenka Banášová

3.B

Mgr. Šimon Dudík

3.C

Eva Gúcka, M.A.

4.A

Mgr. Želmíra Reguliová

4.B

Mgr. Iveta Říhová

4.C

Mgr. Slávka Vógelová

5.A

Mgr. Martina Šujanová

5.B

5.C

Mgr. Jana Krettová

Mgr. Beáta Kolenová

6.A

Mgr. Katarína Janošková

6.B

Mgr. Lucia Poliaková

7.A

Mgr. Monika Mikolášiková

7.B

Mgr. Viera Betíková

8.A

PaedDr. Marianna Cigániková, PhD.

8.B

Mgr. Martin Brňák

9.A

Mgr. Michal Ilko

 

 

Netriedni učitelia

 

PhDr. Bibiána Bérešová - špeciálny pedagóg

Mgr. Jana Blažíčková - výchovný poradca

Ing., Mgr. Ingrid Fesičová - asistent učiteľa

Ing. Dana Gregušová

Bc. Miroslav Hlinka

Mgr. Rudolf Rehák

Bc. Lucia Šteffeková

Mgr. Anna Urbanová

 

 

Vychovávateľka ŠKD - 2019/2020

1.odd.

Beata Jančoková

2.odd.

Helena Ostertágová

3.odd.

Stanislava Gavorníková

4.odd.

Viera Šušoliaková

5.odd.

Ing. Patrícia Vargová

6.odd.

Mária Sajanová

7.odd.

zrušené

8.odd.

Mgr. Iveta Říhová

 

 

 

 

 

Nepedagogický personál

 

Kristína Marošová – asistentka riaditeľky, PaM

 

Ing. Ľubica Horváthová - ekonómka

 

Miloš Macánek – školník, kurič, záhradník

 

Jaroslava Macánková - upratovačka

 

Anna Vasiová - upratovačka

 

Anna Hudecová ml. - upratovačka

 

Anna Hudecová st. - upratovačka 

Jozef Debnár - školník, kurič, záhradník

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete