Menu

Výchovný poradca

Dokumenty na stiahnutie, upravené 8.9.2019
 
VÝCHOVNÝ PORADCA   

 

Výchovným poradcom školy je Mgr.Jana Blažíčková.
Kontakt: blazickova@zshargasova.sk  
   
Problémy, s ktorými sa môže žiak alebo rodič obrátiť na výchovného poradcu:   
   
·   zlý prospech v učebných predmetoch alebo v niektorom z nich    
·   problémy dieťaťa so správaním v škole alebo mimo školy    
·   konzultácie o výbere strednej školy   
·   profesionálna orientácia - kariérové poradenstvo   
·   informácie o otázkach štúdia a o prijímacom pokračovaní na stredných školách    
·   sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a odbornými zariadeniami    
·   zaradenie dieťaťa do bežnej ZŠ s telesným, zdravotným postihnutím    
·   vzdelávanie detí s poruchami učenia a správania (ADD, ADHD) v bežných ZŠ    
·   vzťahy medzi spolužiakmi    
·   vzťahy medzi učiteľom a žiakom    
·   vzťahy v rodine    
·   šikanovanie, týranie, drogová závislosť,  prípadne iné závislosti   
   
Konzultácie  
   
V pavilóne B, po dohovore cez e-mail, prípadne na kontaktnom tel.čísle 0910 902 555.

 
Zaujímavé webové stránky

 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete