• Zloženie Rady školy na volebné obdobie september 2023 - september 2027
     
    Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - predseda RŠ  (za zriaďovateľa) 
    Ing. Vladimír Cíbik - za rodičov ZŠ 
    Mgr. Michal Kitko - za rodičov ZŠ
    Ing. Soňa Štefíková - za rodičov ZŠ 
    Mgr. Nina Matejíčková - podpredseda RŠ (za rodičov MŠ)  
    Mgr. Marianna Novysedláková - za pedagogických zamestnancov ZŠ 
    Darina Sedláková - za pedagogických zamestnancov MŠ 
    Ing. Ľubica Horváthová - za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ 
    Mgr. Martin Besedič, PhD. - za zriaďovateľa 
    Mgr. Boris Hurbanič - za zriaďovateľa
    Ing. Jana Liďáková - za zriaďovateľa
     
    **************************************************************************
    Kontakt:  
      
    Rada školy pri ZŠ s MŠ 
    Hargašova 5  
    841 06  Bratislava  
     
     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
   • 02/65956115
   • IČO 036070998
   • DIČ 2021601538
   • Hargašova 5 841 06 Bratislava Bratislava Slovakia
 •  

  Materská škola

  Zriaďovateľ školy

  Fotoalbum

  Kontakty školská jedáleň

  mobil: 0907 827 049

  mail: skola.1930@delirest.sk

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje