Menu

Zloženie RŠ

 
Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - predseda RŠ  (za zriaďovateľa) 
Ing. Ivan Mišík - podpredseda RŠ  (za rodičov ZŠ)    
Eva Gúcka, M.A. - za pedagogických zamestnancov ZŠ 
Mgr. Daniela Udvardyová - za pedagogických zamestnancov MŠ 
Ing. Ľubica Horváthová - za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ 
Ing. Peter Kopčák - za rodičov ZŠ  
Mgr. Jankechová Ľubomíra - za rodičov ZŠ
Ing. Vladimír Šujan - za rodičov MŠ

Ing. Ján Janata-
za zriaďovateľa
Mgr. Martin Besedič, PhD. - za zriaďovateľa
 
Alena Marošová - za zriaďovateľa
 
**************************************************************************
Kontakt:  
  
Rada školy pri ZŠ s MŠ 
Hargašova 5  
841 06  Bratislava  
 
 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete