•  
    Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. - predseda RŠ  (za zriaďovateľa) 
    Ing. Ivan Bošňák - tajomník RŠ  (za rodičov ZŠ)  
    Ing. Ivan Mišík - za rodičov ZŠ
    Mgr. Martin Pavlík - za rodičov ZŠ 
    Ing. Vladimír Šujan - za rodičov MŠ  
    Eva Gúcka, M.A. - za pedagogických zamestnancov ZŠ 
    Mgr. Daniela Udvardyová - za pedagogických zamestnancov MŠ 
    Ing. Ľubica Horváthová - za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ 
    Mgr. Martin Besedič, PhD. - za zriaďovateľa 
    Bohuslav Blecha - za zriaďovateľa
    Ing. Jana Liďáková - za zriaďovateľa
     
    **************************************************************************
    Kontakt:  
      
    Rada školy pri ZŠ s MŠ 
    Hargašova 5  
    841 06  Bratislava  
     
     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
   • 02/65956115
   • IČO 036070998
   • DIČ 2021601538
   • Hargašova 5 841 06 Bratislava
   • zshargasova@zahorskabystrica.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje