Menu

Informácie


Obchodná verejná súťaž  v zmysle § 281 zákona SNR č.513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisovpre uzavretie nájomnej zmluvy   

    
Prenájom nebytových priestorov v areáli základnej školy s materskou školou, Hargašova 5,     
Bratislava – Záhorská Bystrica - výdajne stravy“   
 

Podklady na predloženie návrhu - ponuky
Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Príloha 3 -      Pôdorys bufet
                       Pôdorys výdajňa MŠ
                       Pôdorys výdajňa ZŠ

Príloha 4 -      Návrh zmluvy k nájmu nebytových priestorov  
   

Zverejnené dňa 17.02.2016 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete