Menu

Podlimitné zákazky

V ý z v a    n a    p r e d l o ž e n i e    c e n o v e j   p o n u k y 

 

zadania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica

Sídlo: Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava 

IČO: 00604 887

Kontaktná osoba: Viera Mazáčková

e-mail: mazackovav@gmail.com

mobil: 0910 905 377 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.zahorskabystrica.sk

  

Predmet zákazky: Materiálno-technické vybavenie tried materskej školy

    

Opis predmetu zákazky:  

Nábytok a hračky do dvoch tried, nábytok do šatne materskej školy:

- skrinkové zostavy s dvierkami a policami bezpečné pre deti

- sedacie zostavy s kontajnermi na kolieskach

- stolíkové zostavy a stoličky bezpečné pre deti

- stohovateľné postieľky plastové vo viacerých farbách, matrace ku postieľkam

- skrine na ukladanie postieľok so závesom

- pracovné stoly a stoličky pre učiteľky

- šatňové skrine pre deti

- detské kuchynkové zostavy

 

ŠPECIFIKÁCIA predmetu zákazky  

  

Lehota na predkladanie ponúk: 03.09.2019, 12.00 hod. 

Termín obhliadky: podľa dohody 

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 400 € bez DPH

  

Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava 

Termín ukončenia predmetu zákazky: podľa dohody 

  

Podmienky účasti: 

Záujemca predloží kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.  

 

Špeciálne požiadavky:

Žiadané prevedenie nábytku drevo javor v kombinácii so žltou a zelenou farbou, variabilnosť, bezpečnosť, farebnosť zostáv, tiché a bezpečné zatváranie skriniek.

  

Kritéria na vyhodnotenie: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková suma v € (eurách) pri dodržaní všetkých zadaných požiadaviek. 

Úspešná bude ponuka s najnižšou cenou pri dodržaní všetkých požiadaviek. 

  

Zverejnené dňa 20.08.2019 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete