Menu

Uskutočnené aktivity

2019/2020

Mikuláš v škole

Do našej základnej a aj do materskej školy zavítal Mikuláš v sprievode dvoch anjelov a dvoch čertov. Deti v materskej škole vyronili aj pár slzičiek, ale keď držali v rúčkach mikulášske balíčky väčšinou po slzičkách už nebolo ani stopy. Žiaci základnej školy sa tiež nevedeli Mikuláša dočkať. Postupne navštívil všetky triedy, kde žiaci spievali a recitovali, čo Mikuláša potešilo a rozdal všetkým sladkosti.

Mikulášske balíčky pre deti materskej školy boli zakúpené z financií OZ Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova a sladkosti pre žiakov základnej školy z financií  Komisie školstva, mládeže a informatizácie, za čo ďakujeme. Vďaka patrí aj Mikulášovi a jeho verným pomocníkom, ktorých stvárnili žiaci 9. ročníka.

 

 

Vianočný les 2019 - zdobenie vianočných stromčekov

 

Už tretí rok sa pod záštitou Bratislavského kultúrneho a informačného strediska koná v centre mesta akcia Vianočný les. O nádhernú výzdobu Primaciálneho námestia sa tento rok postaralo 24 bratislavských škôl a medzi nimi aj naši tretiaci a štvrtáci.

Na hodinách pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy zapojili svoju fantáziu, kreativitu a šikovné rúčky a vyrobili krásne vianočné gule a snehové vločky, ktorými spolu s pani učiteľkami ozdobili jednu z jedličiek pred Primaciálnym palácom a prispeli tak k vianočnej výzdobe nášho hlavného mesta.

Stromčeky budú na námestí vystavené do 14.12. a na ďalší deň prispejú k vianočnej atmosfére na Dobrom trhu na Klobučníckej ulici.

Deti popri zdobení poriadne vymrzli, ale dobré jedlo a detský punč na následnej návšteve Vianočných trhov ich zohriali.

Dúfame, že sa náš stromček bude páčiť aj hlasujúcim v súťaži o ten najkrajší a deti tak budú mať okrem nového pekného zážitku aj ocenenie svojej práce a motiváciu do ďalšej tvorivej činnosti.

Mgr. Lenka Banášová

 

 

Návšteva vzdelávacieho centra vo Viedni

Naši siedmaci  7. novembra 2019 navštívili jedinečné vzdelávacie centrum a vzdelávali sa vo finančnej gramotnosti u susedov Rakúšanov vo Viedni. Celé to vzniklo a organizačne je to doteraz zastrešené Erste bank. Bolo to však s výkladom a sprievodom slovenských pracovníkov, ktorí žiakov navádzali k správnym riešeniam úloh a zábavných, či hravých za pomoci interaktívnej technickej výbavy- tabletu, ktorý pri vstupe obdržal každý účastník. Žiaci pracovali v tímoch, či vo dvojiciach, pozerali si motivačné videá, či výklad sprievodcov.

Bolo to technicky a obsahovo na výbornej úrovni. Okrem tejto návštevy si žiaci mohli vyskúšať základné komunikačné zručnosti na krátkej návšteve Haupbahnhof vo Viedni.

Mgr. Monika Mikolášiková

 

 

Prváci v Markíze

Kto by nechcel nahliadnuť do zákulisia televízie? Našim prvákom sa to podarilo vďaka oteckovi, ktorý je zamestnancom televízie Markíza. Mohli nahliadnuť do priestorov, kde sa natáčajú Televízne noviny, priestorov, kde sa riadi celé vysielanie, maskérne plnej zrkadiel, štetcov, farieb a hlavne priestorov Telerána, kde si vyskúšali ako sa pracuje s kamerou. Všetko sa im páčilo a odchádzali s kopou nezabudnuteľných zážitkov.

Žiaci 1.B

 

Strašitekvice - jesenné tvorivé dielne ŠKD

Pani Jeseň už  vkročila v plnej kráse aj cez našu školskú bránu a zafarbila stromy do nádherných farieb. Preto sme i my v ŠKD zorganizovali už tradičné jesenné stretnutie detí a rodičov pod názvom „Strašitekvice“, ktoré sa konali dňa 23. októbra 2019. Tešili sme sa z veľkému záujmu detí i rodičov, ale hlavne z ich krásnych a kreatívnych nápadov.  Teraz nás pri vstupe do budovy veselo vítajú tekvičky, strašidielka a svetlonosy.

Ďakujeme rodičom za aktívnu účasť a občersvenie.

 

Európsky týždeň športu

Všetky triedy našej školy sa zapojili do Európskeho dňa športu, a to od prvého po deviaty ročník.

Žiaci od piateho po deviaty ročník si zacvičili vo štvrtok 26.9. Piataci a šiestaci mali športové aktivity na futbalovom ihrisku na Tatranskej ulici, siedmaci až deviataci športovali v športovej hale na Hargašovej ulici.

Žiaci prvého až štvrtého ročníka športovali v piatok 27.9. Prváci a druháci si v športovej hale na Hargašovej ulici vyskúšali tanečné pohyby a potom išli na prechádzku. Tretiaci a štvrtáci odišli športovať na futbalové ihrisko na Tatranskej ulici. 

Športové aktivity sa konali 2 až 3 hodiny. ŠPORTU ZDAR!

 

Európsky deň jazykov

Vo štvrtok 26.9. sme si so žiakmi 2. stupňa zorganizovali vlastný európsky deň jazykov v našej novej telocvični (športovej hale). Súťaživou formou sme putovali po rôznych európskych krajinách prostredníctvom stánkov, ktoré si vyrobili všetky triedy samostatne. Medzi triedami a žiakmi panoval súťaživý duch, dobrá nálada, radosť z nových poznatkov. 

Najúspešnejší boli žiaci 9.A triedy, za nimi sa umiestnila trieda 8.B a tretie miesto získala 7.A trieda. 

Špeciálnu cenu za najkrajší stánok získala trieda 6.A so svojím talianskym stánkom.

 

 

Sokoliar v našej škole

Od pondelka 23.9. do stredy 25.9. sa postupne vystriedali všetky triedy na prezentácii dravého vtáctva. Zo svojich tried sa presunuli za športovú halu na trávnatú plochu, kde pán sokoliar predvádzal prácu s dravými vtákmi. Postupne žiakom predstavil kuvika, plamienku driemavú, sokolov, krkavca a mnohé ďalšie. Svojím krásnym "kukučom" oslovila žiakov práve plamienka driemavá, ale určite zaujal aj krkavec, výr atď.

 

Na zápase európskej ligy UEFA

Trieda 7.A sa zúčastila jedinečného zápasu európskej ligy UEFA mužstiev Slovan Bratislava - Besiktas Istambul. Bol to jedinečný zápas, lebo sa konal len za účasti detí v doprovode učiteľov, alebo vedúcich futbalových družstiev.

 

Biela pastelka 2019

Aj tento rok sme sa zapojili do verejnej zbierky organizovanou Úniou nevidiacich a slabozrakých. Naše 4 dobrovoľníčky, ôsmačky, ste mohli stretnúť  pred samotným vyučovaním v areáli školy, na námestí, pošte, uliciach obce a hlavne v škole, v jednotlivých triedach. Počas dňa sa nám podarilo vyzbierať 551,91€. Ďakujeme všetkým, ktorí 20.septembra prispeli tým, ktorí to potrebujú.

 

Výstava v hasičskej zbrojnici

V tomto roku oslavuje hasičský zbor v Záhorskej Bystrici 140. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti bola zrenovovaná hasičská zbrojnica, vynovený vozový park a vytvorená výstavná sieň, do ktorej mali možnosť nazrieť naši tretiaci, štvrtáci a piataci počas dvoch dní. Privítala ich mladá hasička Nina Martinčičová a žiaci si mohli vyskúšať hasičskú techniku. Bola to zaujímavá a poučná skúsennosť. 

 

Slávnostné otvorenie školského roka

2. septembra sa začal nový školský rok. Žiaci - prváci - sa stretli s pani učiteľkami pred ôsmou hodinou a spoločne vstúpili do športovej haly, kde sa uskutočnilo slávnostné otvorenie. Zo 77 prváčikov boli vytvorené štyri rovnocenné triedy. Prváčikov a ich rodičov privítali starší žiaci zo základnej školy svojím krátkym programom a tiež gymnastka zo City Kids v Záhorskej Bystrici. Prváčikom sa prihovorili postupne pani riaditeľka Kaliariková, pán starosta Krúpa a pán dekan Pokojný. Medzi hosťami, ktorí prišli privítať prváčikov bol aj predseda Rady školy pán Masarik a zástupca starostu pán Besedič.                                                                                                                                                                                                                Prváčikom, ale aj ostatným žiakom prajeme úspešný školský rok.                                                                                                                                                                                                                        

                                        

 

2018/2019

Súťaž mladých priateľov prírody a poľovníctva v Šali

V sobotu 15.06.2019 sa deti zo ZŠ s MŠ v Záhorskej Bystrici zúčastnili okresnej súťaže krúžku mladých priateľov prírody a poľovníctva (KMPPP) v Trnovci nad Váhom, ktorú organizovala okresná organizácia SPZ a SPK zo Šali. Zúčastnili sa na nej dve družstvá z nášho krúžku. Súťaž pozostávala z testov, stopy zveri, streľby, zoológia, poznávanie psov, zvuky zveri, poznávania trofejí, rastlín, druhy zbraní a fyzickú zdatnosť si preverili na chodúľoch. Najlepšie sa umiestnil Teo Mišík.

Súťaže sa deti zúčastnili pod hlavičkou MsO SPZ Bratislava a PS Záhorská Bystrica, za čo im patrí poďakovanie. Pri organizovaní súťaže a vedení krúžku pomáhajú aj Marián Bilačič (Majko), dopravu zabezpečili Vladko Liďák a Marek Šimon.

Deti mali pekný zážitok a nové poznatky, ktoré získali, uplatnia pri ďalšej činnosti krúžku a pri poznávaní prírody.

Ing. Rudolf Hurbanič

Vedúci krúžku

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete